Поезия

ПРЕЛИВКА

на БОГ
дойде МУ
над преливка
да ГО
призовават

когато
с действията си
ГО
са̀мо
огорчават

ХАЛКА

„халка“ е сходна
с „хелек“ — дума на иврит —
значеща „съдба“

....................................................................

алтернативно:

„халка“
е сходна
с „хелек“ — дума
на иврит — значеща „съдба“

ШЕСТДЕСЕТ И ДВЕ

шестдесет и две —
животът прелест е и
обич се зове

шестдесет и две —
животът щастия̀
лелее да кове

шестдесет и две —
животът е любов — и
днес — и векове

ТАЛАЗИ

една страна не
се опази от талази
клетвогази

........................................

алтеративно:

една страна се
провали от клетвогази
на талази

РОДНИ

родни шевѝци —
втъкана Любов и към
Бога зенѝци

БОГОБОЯЗЪН

БОГОбоязън —
сиреч — въздържание
откъм съблазън

(СЕБЕ)НАСЪРЧИТЕЛНО

Небето няма да те предаде,
а тласка те — напред да продължиш!
И теб към щастия̀ да отведе —
лелее, за да ги преумножиш!

НЯМА

няма как да са
„промити мозъци“ — в тях
обич се пося

ЗЛАТИСТА

есен — златиста —
чудата и тучна — и
любвебогата

СПРИЯТЕЛЯВНЕТО

със самотата
сприятеляването
сърца съсипва

Pages

Subscribe to RSS - Поезия