Поезия

***

вселените -
сърца туптящи
и неистово любящи

***

на първо място
е съвестта в кръга на
неудачните

БОЛИ

да простиш — при все
че те боли — е — себе
си да причестиш

ВЕНЕЦИАНСКА МОЗАЙКА

Венецианска
мозайка — дивѝ и
прехласва, и вайка!...

***

колчем
мъка надлелява —
радост се опечалява

колчем
радост надделява —
мъка се успокоява

***

лъжец — занаят
е и колчем владееш
го — смятай се „свят“

крадец — занаят
е и колчем владееш
го — въз си богат

***

и
за любовта
се щастието бракосъчета

РАСТЕ

Нямането на -
какво да се каже, не
расте ли, мамо?

СЪРЦАТОСТТА

в прозрачността на
сълзѝте оглеждат се —
БО̀ЖЕ — душѝте

в сърцатостта на
сълзѝте пречистват се —
БО̀ЖЕ — душѝте

в глъбинността на
сълзѝте блажѐни са —
БО̀ЖЕ — душѝте

в безкрайността на
сълзите простѐни са —
БО̀ЖЕ — душѝте

***

ти —
животе — безлакействие
бъдѝ и прѐсвещенодействие

Pages

Subscribe to RSS - Поезия