Поезия

ВЗЕХА

на подбив взеха
Дон Кихот — в духовността
че стòри пробив

и въздигна до ВЪЗБОГ
човечността — тъй крехка

ХÒРАТА

не заслужават
хòрата — продажни да
ги управляват

* * *

да ги продажни
управляват — хòрата
не заслужават

ДЪРЖАВА

пета колона -
което държава е -
се изличава

ТОЛКОЗ

равнодушия —
толкоз уви душевни
вкаменелости

СЕТНЕ

страданието
днес нараства — сатана
защото властва —

слава БÒГУ — страшен Съд
че сетне възмездява

В ТЯХ

сърцата вслушват
ли се... вслушват — в думите —
и в тях се гушват

ОТШЕЛНИКЪТ

защо тъгата
преобладава
из
необята

защо сълзата
орадостява
с мрак
сетивата

....................................

Защо душата
не възроптава,
сестри
и
братя?...

КОРМИЛО

кормило — досущ —
кърмило — но с кормчия —
мило светило

БЛЯН

Дон Кихот, Санчо
Панса, Дулсинея и
Терèса — блян са,

свян
и РÀЯТ призован са...

В РЕЧТА

да се избягват
чуждѝци в речта — ѝскат
всички езици

да се избягват
чуждѝци — гръмòвничат
всички езици

Pages

Subscribe to RSS - Поезия