Поезия

ЧАСТИЦА

протѝв душевна
вкаменелост иска се
частица смелост

БЯГСТВО

компютърът — уж
бягство от тъгата и
от самотата

СВЕТОВЕН ДЕН НА УСМИВКАТА

небеса
усмивката
отваря
и
обича
и
тъги
събаря
.....................................
небеса
усмивката
кове
и
сърца
към
доброта
зове
.....................................
небеса
усмивката
извайва
и
съгрява
и
сближава
и
оРА̀Йва

НЕВЯРАТА

невярата е
плод на вечно мамена
душа народна

невярата — на
злото производна е
и — всенародна

ДИША

Земята диша
нашите отрови и
нали е майка -

мълком задушава се
и вайка - и смалява

ОТ ПТИЧИ ПОГЛЕД

На бяла, мамо,
лястовичка Пѐщера
прилича ми — от

птичи поглед — с прелест, пред
която коленѝча!...

ИЗ ГРАДОВЕТЕ

из градовете
птички не цвърчат — че ги
страхът помете

РЍМИЧКО

рѝмичко
успокоявай

радвай
и
съпреживявай

озарявай
и
съгрявай

и
вселени
сътворявай

НА РАЗДЯЛА

любов се беше
насъбрала в лятото
и на раздяла

то на есента дари
я и благослови я

...............................................

прѐнасъбрала
бе се обич в лятото
и на раздяла

то вселѝ я в есента
за прѐблагословия

НЕКА НЕ!

числата
на съдбата
ги размесиха

животът
се стъписа
и огъна

числата
на съдбата
ги обесиха

и в дън земя
надеждата
потъна

..........................

животът
си понесе
ориста

защото
пренебрегна
ЛЮБОВТА

Pages

Subscribe to RSS - Поезия