Поезия

НЕКА НЕ!

числата
на съдбата
ги размесиха

животът
се стъписа
и огъна

числата
на съдбата
ги обесиха

и в дън земя
надеждата
потъна

..........................

животът
си понесе
ориста

защото
пренебрегна
ЛЮБОВТА

ИЗНЕМО̀ГА

няма ли
ЛЮБОВ
е
изнемо̀га

сѝротна
безр`ъка
и
безно̀га

няма ли
ЛЮБОВ

безднѝ
душата

го̀рка
и
на пустота
богата

няма ли
ЛЮБОВ

безднѝ
сърцето —

в скръб
и с
бяло-видело —
отнето

.....................................

и
затуй
бъдѝ

ЛЮБОВ

бъдѝ

озарявай
и
пътеводѝ

и
забъдвай

и
топлѝ

и
благославяй

.....................................

СЪЖИТЕЛСТВАТ

жена
и
мъж
съжителстват

за
да
любведарителстват

МОМИНА КЛИСУРА

и благозвучна
Момина клисура и
на обич тучна

НОЩНИЯТ ВЯТЪР

нощният вятър
гальовно нашепва и
любвеукрепва

нощният вятър
шепти из къдрици и
влюбва зенѝци

....................................

ветре ле нощен
тъмнѝло прокуждай и
обич пробуждай

НАПРЕД-НАЗАД

напред с парѝте
печалба̀р(к)ите са и
назад с душѝте

ПЛАШИЛА̀ТА

плашила̀та сред
лозята — робска орис
сред живот несрет

КЪДЕ...

Не стигат сълзѝ
на плача̀ о стената,
а злото пълзи...

Къде сте, сълзѝ,
на плача̀ о стената?...
О, БО̀ЖЕ, пазѝ!...

БРЯГ

морският бряг е
вълшебен и с обич и
слънце захлѐбен

ПО МИГЀЛ ДЕ СЕРВА̀НТЕС СААВЀДРА...

По
Мигѐл де Серва̀нтес Саавѐдра —
„Знаменитият идалго Дон Кихот де ла Манча“ :

„Свободата, Санчо, е на върха на бойното копие!“

на острията
на маждраците крепи
се свободата

Pages

Subscribe to RSS - Поезия