Поезия

ОБРАЗ И ПОДОБИЕ

и свободата
е — и днес — по образ и
подобие на

БОГ — зован „н е п о с т и ж и м“ —
уви непостижима

БАБИНДЕН

Бабинден днес е! —
Духовен, напевен и
рòден, и древен!

РЕЦЕПТАТА

рецептата
по същество

за
съвършено общество —

ЛЮБОВ и ОБИЧ
до безкрай

и
БОГ — водач и ходатай

БОТЕВ — (6 януари 1848 г. — 1 юни 1876 г.)

сам по себе си
звезда е Витлеемска
всеки Ботев стих

ЗИМЕН КРЪСТОВДЕН

Зимен Кръстовден —
небе се отваря за
прàведни с вяра

НЕСЪПОСТАВИМИ

уви — със злото
несъпоставими са
горкѝте рими

ЗЕМНА

земна несрета —
в хартия превърнати
толкоз дървета

що за просвета —
в хартия изчезващи
толкоз дървета

.....................................

земеотнета
е горската площ и от
пустош подета

ПОСЛУШНО

обвинено е
животно в „чума“ — и — на
заколение —

в една страна с послушно
свойско поведение

НА ВЛАСТ

на власт невежа
купен — срина на една
страна летежа

СПОРЕД

според духовни
предтечи — омразата
винаги пречи

Pages

Subscribe to RSS - Поезия