Поезия

ОТШЕЛНИКЪТ

защо тъгата
преобладава
из
необята

защо сълзата
орадостява
с мрак
сетивата

....................................

Защо душата
не възроптава,
сестри
и
братя?...

КОРМИЛО

кормило — досущ —
кърмило — но с кормчия —
мило светило

БЛЯН

Дон Кихот, Санчо
Панса, Дулсинея и
Терèса — блян са,

свян
и РÀЯТ призован са...

В РЕЧТА

да се избягват
чуждѝци в речта — ѝскат
всички езици

да се избягват
чуждѝци — гръмòвничат
всички езици

МОРСКИ

вълнѝте морски
соленеят от сълзѝ
и пот на роби

ПРЕД НЕЧИЕ...

обича ли — пред
нечие превъзходство
благоговее

ПО НАРОДНИ МОТИВИ

не остана и
камък — на който да се
и вода сипе

ОБРАЗ И ПОДОБИЕ

и свободата
е — и днес — по образ и
подобие на

БОГ — зован „н е п о с т и ж и м“ —
уви непостижима

БАБИНДЕН

Бабинден днес е! —
Духовен, напевен и
рòден, и древен!

РЕЦЕПТАТА

рецептата
по същество

за
съвършено общество —

ЛЮБОВ и ОБИЧ
до безкрай

и
БОГ — водач и ходатай

Pages

Subscribe to RSS - Поезия