Поезия

НЕ СЕ ДОПУСКАТ

колчем мироглед
е — жизнено е важно
да е мъдроглед

. . .

не се допускат
мъдромирогледни — сиреч
властовредни

НИКОЙ

не може никой
вътрешната свобода
да ти отнеме

. . .

не е възможно
вътрешната свобода
да се отнеме

СПАРТАК

Спартак на робски
се живот опълчи със
закони вълчи

и съсече робството
и свобода потече

МЪЛКОМ

сърцето мълком
стене — че светът от зло
опустошен е

ПРИЗОВАВА

не се повтаря
младостта — но... призовава
непрестанно

ЕДИНСТВО

линейно погледнати
три от четирите годишни времена

пролетта
есента
и зимата

са неравноотдалечени
от едно от тях

лятото

като при това
последното се намира „в карѐ“ спрямо
пролетта и есента
а зимата остава някак си отдалечена
и едва ли не
самотна

ала ако
в условията на безтегловност

сиреч
когато душата лети

ги възкачим
тях
четирите годишни времена
по върховете на
правилна триъгълна пирамида

ЧЕТИРИЛИСТНИ

четирилистни
детелини — нека за
безчет години

четирилистни
детелини — нека за
лета̀ светлѝнни

.....................................

четирилистни
детелини — нека и
любов крепи ни

МЯХ

не ѝ е лесно
на сълзата да е мях
за горчила̀та

НЕБЕ

Над мен! небе си,
но не си надменно, а
БЛАГОсловено!...

Над мен! небе си,
но не си надменно, а
чрез БОГ — вселенно!...

Pages

Subscribe to RSS - Поезия