Поезия

ЗА НЕЯ...

в свят без любов е
крещящо потребен за
нея молебен

свят на любов е
от нея обсебен и
с нея захлебен

СВЯТ НА...

любовта — роза
е и в угроза е — в свят
на безрòзие

СВЕТЛИНА

светлина — чèрпи
от излъчването ти
и тя самата

КОГАТО „Я“ Е РАВНО НА „ЙÀ“

всяка
майка —
маяк

.................

всяка
майка —
майàк

ЛЮБОВ И ЛЕД

„С „Обичам те!“ — лед
се кърти!“ — ЛЮБОВТА на
това натърти…

„С „Обичам те!“ — лед
топи се!“ — ЛЮБОВТА на
това крепи СЕ…

„С „Обичам те!“ — лед
се кае!“ — ЛЮБОВТА го
това вещае…

„С „Обичам те!“ — лед
се сгрява!“ — и ЛЮБОВТА
го съзерцава!…

ОТНОСНО „ВСЕСТРАННО РАЗВИТАТА ЛИЧНОСТ“

всестранно нека
личността — развита — за
на БОГ възхита

всестранно нека
личността — развита — тъй
СЕ БОГ почита

...........................................

всестранно нека
личността — развита — от
ЛЮБОВ пропита

ДАВАНЕТО САМОЗАРЕЖДА

С това, че дава,
без да получава, се
обогатява!...

ИСТИНСКАТА СЪЩНОСТ

раболепността
е част от истинската
същност на властта

в една преситена от
скръб и мачкана страна

ЛЕЙ

вместо — лей любов —
л ю б в е л è й ... вместо — бъдѝ
щастлив — щ а с т л и в è й

КИРДЖАЛИ ("В степях зеленых Буджака...") — [Кърджали (В степите зелени на Буджàк)], Александър Сергеевич Пушкин, опит за превод от руски език

КИРДЖАЛИ

В степях зеленых Буджака,
Где Прут, заветная река,
Обходит русские владенья,
При бедном устье ручейка
Стоит безвестное селенье.
Семействами болгары тут
В беспечной дикости живут,
Храня родительские нравы,
Питаясь ..... трудом,
И не заботятся о том,
Как ратоборствуют державы
И грозно правят их судьбой.

Пушкин, Александр Сергеевич

Примечания

КИРДЖАЛИ. В степях зеленых Буджака. Необработанное черновое начало неосуществленного замысла.

Pages

Subscribe to RSS - Поезия