Поезия

КОРИТОТО

пресъхна една
река — коритото ѝ —
вместорѐчие

съхне (л)и любов — къде
ти тук красноречие

СЪЩИНАТА

същината

на
нещата —

разпозната

в
простотата

............................

в
простотата

на
нещата

разпозната —

същината

СЕДМИ АВГУСТ — ДЕН НА НАДЕЖДАТА

Всеки ден — на нещо посветен!
Днес НАДЕЖДАТА покрива се със слава!
Има ли я, значи окрилен
е човек и трудности преодолява!

БЛЕДНЕЕЩО

обезлюдяване —
бледнеещо пред
обезчовечаване

ВЪЗДАВАЙ!

Любов, въздавай
в безлюбовен свят и се
в сърца вселявай!...

РЕКАТА

заля реката
на човечността с възторг
и необята

преля реката
на сърдечността и с плам
пои безкраи

обля реката
на прелюбовта с живец
и бъдност свята

ВЕСТ

и в на осѝте
гнездата — Тя — Бла̀гата
вест — най-блага̀та

RIEMENSCHNEIDER — („Рименшнайдер”), Йоханес Роберт Бехер, опит за превод от немски език

Als er eines Tags, vorübergehend,
einen blindgestochnen Bauern sah,
sagte er: „Ich mach dich wieder sehend!”
Und er schnitzte ihn aus Holz, das ja

aus demselben Stoff war. Alle Lasten
schnitzte er, die solch ein Bauer trug,
ins Gesicht hinein, vom vielen Fasten
war um seinen Mund ein bittrer Zug.

Da das Werk für den Altar bestimmt,
um zu zeugen und um anzuklagen,
ließ den Bauern er die Kreuzlast tragen
als die Fahne, die ihm keiner nimmt -

Und der Bauer, der geblendet war,
sah mit großen Augen vom Altar.

ВМЕСТО РЕЧИ — („ВМЕСТО РЕЧ“), Лев О̀зеров (Лев Адолфович Голдберг), опит за превод от руски език

Пренебрегая словесами,
Жизнь убеждает нас опять:
Талантам надо помогать,
Бездарности пробьются сами.

1962

О́зеров, Лев (Гольдберг, Лев Адольфович)

извор:

https://pitzmann.ru/ozerov.htm#k-istorii

........................................................................................................

дословен превод:

Пренебрегвайки пустословията (съответно — натруфените думи),

животът ни убеждава пак:

на талантите трябва да се помага,

СЪСТРАДАНИЕ

състрадание —
изчезващо човешко
състояние

състрадание —
нарастващо човешко
отрицание

Pages

Subscribe to RSS - Поезия