Поезия

ЛЕЙ

вместо — лей любов —
л ю б в е л è й ... вместо — бъдѝ
щастлив — щ а с т л и в è й

КИРДЖАЛИ ("В степях зеленых Буджака...") — [Кърджали (В степите зелени на Буджàк)], Александър Сергеевич Пушкин, опит за превод от руски език

КИРДЖАЛИ

В степях зеленых Буджака,
Где Прут, заветная река,
Обходит русские владенья,
При бедном устье ручейка
Стоит безвестное селенье.
Семействами болгары тут
В беспечной дикости живут,
Храня родительские нравы,
Питаясь ..... трудом,
И не заботятся о том,
Как ратоборствуют державы
И грозно правят их судьбой.

Пушкин, Александр Сергеевич

Примечания

КИРДЖАЛИ. В степях зеленых Буджака. Необработанное черновое начало неосуществленного замысла.

СЪСТОЯНИЕ

състояние
на безлюбовие — мрак
и отрова е

ЕДИНСТВЕНА...

властта се ѝма
за единствена и
пренепогрешима

В СВЯТ НА...

няма човек да
не иска щастлив да е
в свят на свръхкривда

СЕМЕЙСТВО

благословено
Християнското семейство
(а и всяко друго)
и
любведарèно

„LEHN’ DEINE WANG’ AN MEINE WANG’...“ — („Опрѝ своята буза о моята буза...“), Хайнрих Хайне, опит за превод от немски език

Lehn’ deine Wang’ an meine Wang’,
Dann fließen die Thränen zusammen;
Und an mein Herz drück’ fest dein Herz,
Dann schlagen zusammen die Flammen!

Und wenn in die große Flamme fließt
Der Strom von unsern Thränen,
Und wenn dich mein Arm gewaltig umschließt –
Sterb’ ich vor Liebessehnen!

Heinrich Heine

извори:

https://de.wikisource.org/wiki/Lehn%E2%80%99_deine_Wang%E2%80%99_an_mein...

НА ВЪРХА

„завършилите“
с двойки — на върха на бази
и надстройки

БЪДНИНÀ

Любов една,
напреднала
във възрастта,

поруменя,
приседнала
до теб, мечта,

да бъде пак
любов една
новородена

и да е бряг,
и Бъднинà —
Светà Вселенна...

СЪЛЗИЦА

Сълзица стене:
— Не ме бършèте,
а да живея —
ме оставете!...

Че за живот-миг
съм отредена
и да съм сетне
следа солена...

Следа солена,
следа горчива,
но си повтарям:
— Недей унива!...

Pages

Subscribe to RSS - Поезия