Проза

ГОСТЕНКАТА - разказ

Румен Петров беше 47 – годишен, не много висок, снажен, с леко побеляла кестенява коса и морско сини очи.
Известно време бе останал без работа. Мразеше бездействието. Стремеше се да гледа с перспектива на нещата, свързани с живота му. Беше специализирал информационни технологии, с тенденцията да се развива и да работи в тази област. Дойде моментът, в който да приложи своята професионална подготовка. Включи в ход фирмата си. Поддържаше договорни взаимоотношения с няколко фирми, дори и частни лица.

ИСТИНАТА - разказ

Няма нищо по-добро от истината,
колкото и болезнена да е тя.
...................................................... авторът

ПОЧТИ НЕВЪЗМОЖНА ЛЮБОВ - разказ

автор: Николай Пеняшки - Плашков
.
Приятелката ми Катя бе една от най-красивите в града – красива като кошута, с дълга черна коса, накратко казано нямаше нищо, което да и липсва.
Най – изтънченият поет или писател не биха могли да намерят думи, а и едва ли най-великия художник или скулптор биха могли да пресъздадат красотата й.
В баланс на всичко това бяха и недостатъците, които притежаваше. Като антипод на красотата й, бе нейната непримирима ревност, магарешки инат, необуздана страст, с готовност да изнасили дори любимия.

ЕДНА ЧОВЕШКА СЪДБА

Тази година се случи горещо лято. Пожарите унищожиха горите и реколтата.
За капак на всичко, управниците изгориха душата на почти всички сънародници. Бяхме изпратени в най–глухия и забутан коловоз на живота.
Такива мисли сноваха в главата ми – мисли на бдителен, честолюбив и отговорен човечец; който бе част от голямото семейство на този обрулен и осакатен народ. Той бе основният механизъм, способен да трансформира действителността около себе си.
Практически не беше така поради ред причини…

Глупакът

Глупакът
Да чува господ да не ти излезе дума,момче. Излезе ли ще я носиш до гроб, че и подире. Иди доказвай, че не си такъв, ако си нямаш работа. Нарочиха ме навремето за олигофрен и глупак, ей богу, такъв си останах и до днес. Колко лобут съм изял, за да ме вразумят и колко присмех съм претърпял, нямаш си на представа, никой с теб не се съобразява и за нищо не те пита, глупак си и толкоз. Но какво да правя като съм карък?

Животът през погледа на другите

- Да прощаваш, даскале, учените глави докараха света до този му хал и те ще го затрият. На сто учени тури един прост да ги води. Така мисля аз, така ти думам.Не си мисли обаче, че имам нещо против тях, разбира се че не, говоря ти за учените – недоучените, които у нас са толкова много, че да ги ринеш с лопата. Колко от тях са кадърни? Питам те аз! Казваш, че всичко е наред, че какво му е наред на този свят? – Нищо! Цялата му работа е грашева, скапана и отива на провал. Престъпления, корупция, кражби, алчност и завист са навсякъде.Има нещо объркано в ценностната му система.

Presents Smaller instructions Buying Low-priced Jewellery in the MMSSQ Hobby & Present

In search of the ideal surprise while using special someone in your lifetime? Obtain say 'I really like that you a having wonderful jewelry? As they say, diamond jewelry tend to be permanently certainly nothing papers similar to yellow metal. The majority of design of jewellery never go out of style Fashion Jewelry Wholesale, staying to be nonetheless stylish with numerous many years. Nonetheless 1 should not expend so much for getting high-quality precious jewelry for favorite. Along with a small hard work along with road fin, you need to be capable to terrain your quite a bit with the community pawn retail outlet. Surprisingly, merchandise displayed typically the pawn purchase tend to be not usually junk. It really is still possible to locate mint, scarcely employed things at this time there, as well as the very much utilized in addition to pre-loved things Fashion Jewelry Wholesale. Identical holds true for cheap precious jewelry. They have a great selection of the forms of jewellery in a variety of designs, sold smaller. Nearly all retailers tend to have the big commodity associated with precious metal and also gemstone style necklaces, so if you are looking in to in which after that pawn shop acquisitions is a good way to look. Obtain your own personal necklaces originating from a pawn purchase that is aware of all their things and its particular ABCs when compared with one who aren't, besides within the know oneself. Acquiring pre-owned necklaces won't allow it to be virtually any under store offered fashion Fashion Jewelry Wholesale. Searching in this particular often foregone solution in fashion spending, occur to be missing out a lot of offers as well as saving you probably will help make. Its not all the top precious jewelry have to be found at retail price fees since you may just get the rare, out of stock and perhaps portions for just a genuinely good price tag.
(author from Fashion Jewelry Wholesale)

Costume Jewelry - The foundation & Victory

Costume outfit jewelry could be the favourite playmate of the female but they have you ever before wondered when did it actually originate and how made it happen become well-liked on the list of loads? Otherwise then this is the short history in the emergence and recognition of outfit necklaces costume jewelry wholesale. The actual costume jewelry first started in the 1700s when low-cost glass jewelries were made. It absolutely was then substituted almost following a hundred years, together with jewelries comprised of semi precious stones as well as materials. The use of low-cost materials made these kind of jewelries find their own niche within the commoners. Men and women liked it for its affordability so when an alternative option for that expensive legitimate jewelries. Even though fashion jewelry possessed entered the marketplace in 1700 however the golden period of time for those jewelries started only in the evening early last century fashion jewelry wholesale. It absolutely was the time scale every time a new area the "learned midst class" was emerging in the modern society. The folks who were from its kind were figured out professionals like teachers, doctors and so on Females owned by this category demanded with regard to beautiful but affordable jewelry that is duly met in the beginning of machine-age and industrial innovation. Inspite of replicas regarding much admired antique pieces went upon become a large hit among the people. It turned out further created popular by makers including Corocraft, Monet, Dior, Chanel and so on Another considerable factor in popularizing the particular imitation jewelry in those days, ended up the Hollywood films. The key ladies of the video fraternity during 1940s and 50s often endorsed founder jewelry bits which they donned in their videos. The style was simple- if you liked any necklace carried by means of Bette Davis inside Private Life of Elizabeth as well as Essex, then you can certainly obtain a copy of the same coming from Joseff, the first designer with the piece. Stars such as Vivien Leigh costume jewelry wholesale, Elizabeth Taylor and Anne Russell endorsed originator pieces in advertisements which were later provided to stores similar to Woolsworths, the revered items accessible on the ordinary ladies. Fancy dress jewelry has without a doubt come a long way, with individuals associating typically the high-end garment for you to 'collectible' status nowadays and its a well known fact that necklaces trends might appear and go, but the one thing which will stay consistently on the fashion front will be the craze regarding costume fashion.
(author by costume jewelry wholesale)

Start off Collecting - Old-fashioned MMSSQ Costume Necklaces

Possibly less renowned compared to the more numerous Conjunto, Trifari or Napier costume jewelry, MMSSQ halloween costume jewelry often used rare or perhaps unique stones of their fashion. 1st, a brief history: Involving 1943 and 1980, MMSSQ Jewellery Creations was obviously a family run business that developed several of the finest high-end costume fashion. In the 1950s and also '60s, MMSSQ manufactured Christian Dior patterns, so finding a piece of Luciano Dior through MMSSQ can be a rare yet rewarding take care of. The Dior pieces often used high quality crystal clear rhinestones with more substantial blue or environment friendly center gemstones Wholesale Costume Jewelry. Orlando Dior designs may command higher price ranges due to the Dior identify, though the MMSSQ top quality and designs are simply just as great as those without the brand. Unfortunately for the collector, a lot MMSSQ jewelry through the '50s in addition to '60s was unmarked only to have only a paper tag attached to recognize it. Should you do get redirected personal unsecured, it will eventually probably be "MMSSQ", "MMSSQ connected with N. Ymca. " or even "MMSSQ of recent York. Try to find the trademark on the video of an chaplet, or around the clasp of an necklace or bracelet. Some other marks have the unusual "Amourelle" from 1963, as well as "MMSSQ Sterling" which can may perhaps particular date from WWII several years when jewelry utilized in precious jewelry in preference to some other metals which are necessary for the war hard work Wholesale Costume Jewelry. MMSSQ jewelry is famous for their quality, as well as for the usage of vibrantly tinted rhinestones with innovative settings. Radiant red and red, striking darker blue, excellent topaz, and chic dark-colored rhinestones, as well as plastic design, gifted MMSSQ jewelry good variety and elegance. To the extractor, I do believe an excellent place to search for classic MMSSQ jewelry is at estate income. If you haven't tried out it, this can be a terrific way to purchase vintage pieces of virtually any. Look at your newspaper and also Craigslist for regular listings of real estate sales in your city, and also sign up for the agent's email mailing list for foreseeable future sales. Generally sales in more mature neighborhoods could have vintage halloween costume jewelry available for sale. Word of advice: Within the last time of the residence sale items might be marked 50 percent off. The selection is most beneficial at the beginning of someone buy, naturally , though the bargains can be located on the finish. A treasured costume fashion, you have to get ready: Get a magnifying glass or perhaps jeweler's loupe together with you to test the fitness of the actual piece. If you're buying for your own personel selection, but not for investment purposes, you could be way more versatile with situation flaws Wholesale Costume Jewelry. Whether or not it's for investment, it must be flawless. Would you enjoy typically the piece? Can you wear it or present it or simply store this away to be admired regularly? In case the piece is definitely signed through the designer this increases its valuation. Could be the original package or tag provided? Yet again, increased worth is it possible. Whatever your explanations, and just the straightforward enjoyment of having stunning vintage jewelry is more than ample, become well-informed, do investigation, get your questions answered, and you will probably soon be able to area retro MMSSQ, or perhaps other designer halloween costume jewelry to boost your collection.
(author by Wholesale Costume Jewelry)

Types of Costume Fashion

There are several kinds of costume jewellery available. This is a very well liked type of jewelry for being donned, because the items the fact that jewelry is made of is less expensive in comparison with compared to various jewellery. Materials which can be popular in fancy dress jewelry include bottom metals, materials, wine glass, leather and more. This precious jewelry was used basically on stage and over time grew to become an accessory that ladies as well as men begin to wear often for every moment attire. It might be occasionally called fashion necklaces too, as it can be another sort of jewelry in which changes regularly using the dynamic styles as well as fads inside fashion universe. It improvements often also due to the fact that its produced in higher quantities and this also lowers the cost further likewise Jewelry Wholesale. There is certainly even fancy dress jewelry that can occasionally have semi precious pebbles, and various replica jewelry and hair accessories get caught in this category also. Listed here are the kinds of fancy dress jewelry which can be found, including: Replica - This costume jewelry is made of wood, buckskin, goblet, plastic-type, terracotta, sheet metal, natural stone, jute, covering and calcaneus. There are several types of jewelry portions that are viewed as imitation jewellery, which includes nose rings, ear bands, nets, jewellery, chokers, stores, the crystals, armlets, are usually, jewelry, bangles, anklet bracelets, waist devices, navel engagement rings, anklets as well as toe rings as well. Ring Earrings - Baskeball hoop earrings are available in an array of models, even though are typically round as well as half moon patterns. They are often made from a number of elements and come in a selection of shades at the same time. Rings - Necklace fancy dress jewelry is a very common merchandise for mainly females, but actually men to embellish likewise. Typically the necklaces can be found in a variety of measures can be created from natural stone, timber, shells, lac, wine glass, plastic-type, metallics, calcaneus, jute, beaded, ivory and terracotta way too. Chokers rapid Chokers really are a very acronoym of charms. They kiss securely throughout the upper portion of the side and have almost a cuff just like appearance for them. Chokers are available beaded, metallic Jewellery Wholesale, leather, a glass, plastic in addition to lac far too. Restaurants - Chain costume jewelry is surely an adornment that is certainly added to the head of hair, surrounding the side, across the waist or even anywhere else to include color and also shine. Stores are made from stainless, bright metal, sterling silver, plastic and bone too. Chains - Pendents might be included in restaurants, necklaces or even chokers. They're usually of a design and style, impression, animal or even anything else within a design. It comes with metal, sterling silver, timber, shell, lac, a glass, leather, bone, plastic and off white. Armlet rapid An armlet can be a band that may be worn across the upper percentage of the hand and it could have a style or image attached with it. Armets are constructed with steel, cup, white metallic, shells, solid wood, cheap, terracotta and also lac. Are usually - Brooches usually are pins that ladies typically can easily attach to caps, shirts, blouses, sweatshirts, overcoats, purses or other things. They are often manufactured from steel or whitened metal and in addition they come in a variety of designs and images. Bangles - They are rigid earrings worm usually around the wrist. One can choose from a variety of materials and colors to select from. All these materials include stainless, bright metal, sterling silver, wood, cheap, glass and also lac. Hips Belts - These are definitely comparable to traditional belts, except there is far more decoration for them. They are available in numerous elements, such as leather, steel and material. Anklets - These costume jewelry pieces are donned around the rearfoot and could decrease the base as well and around the feet far too Jewelry Wholesale. Anklets are created from sterling silver, covering, plastic-type, solid wood, natural stone, bone tissue, a glass, jute as well as ivory likewise. Wrist bands - Wristbands have become quite popular with teenage years especially and perhaps they are straightforward, colorful rings that walk the wrist and they often have a communication which goes attached also. These are definitely manufactured from plastic material, rubberize, elastic as well as leather. Paws Rings - Toes rings are similar to regular rings, other than specifically for the actual toes. These people come with gems, images and adornments for them at the same time. They are really produced from gold, steel, light metal, cheap, ivory along with a glass. Navel Rings - In addition as belly switch piercings, these are available in studs and holding charms too. These are produced from metal, gold and white-colored material. Wedding rings - Rings identified regarding awhile, but with costume precious jewelry the rings could possibly be larger and even more flashy way too. These are made out of metallic, plastic material, timber, bone, wine glass, stone along with lac Jewelry Wholesale. Nose Rings - Nasal rings come as an engagement ring or as a stud also. They will often have charm bracelets on them too. They might be manufactured from fermeté, plastic-type material, glass, stainless-steel and natural stone too. Earrings - Bracelets usually are worn across the wrist and can be crafted from numerous supplies that are generally flexible. They are often crafted from buckskin, metallic, lac, glass, plastic-type material, covering, wooden, bone fragments, jewel, terracotta, jute along with cream color. Jewels -Earrings also come in nets, buttons, hang, huggy, video ons and stick on costume jewellery too. They may be manufactured from plastic, alloys, covers, buckskin, terracotta, cup, crystal clear, gemstone, wooden, handmade, jute, off white and lace additionally.
(author by Jewelry Wholesale)

Pages

Subscribe to RSS - Проза