Публицистика

ЦЕНЗУРА

Който хумор блокира,
правдата цензурира,
фалша да триумфира!

ДВУЛИЧИЕ

Нещото двулично,
нищо е безлично,
въпреки парично!

АЛЧНОСТ

Който присвоява,
все по-алчен става,
жаден е за слава!

АНТИХРИСТИ

Които Бог мразят,
пред Дявола лазят
и честните газят,
властта си да пазят.

КОТКА И МИШКА

На котка и мишка играем
с платения хакер незнаен,
защото не съм управляем!

ПОКВАРА

Човекът покварен
душевно е студен
и на парата в плен.

КОНСПИРАЦИЯ

Правят шмекера богат,
за да правят робски Ад
този райски земен свят!

ИСТИНАТА

Истината еднолика
правим лика и прилика,
затова е многолика!

ЕПИГРАМИ

Сочат епиграмите,
хората с измамите,
правещи зулумите!

ДОСТОЙНИТЕ

Достойните си заминават,
но стойностни неща остават
за подвизи да вдъхновяват!

Pages

Subscribe to RSS - Публицистика