Други

ЖИВОТ И СВОБОДА

Свобода без живота няма,
а робски живот е измама!
Свобода и живот са двама,
свързани в дружба голяма!

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Всеки има двойно име:
първото се казва време,
второто е родно племе,
тъй човек забележим е.

СЪЩНОСТ

Преданността
и верността
към доброта
и любовта
е същността!

КАРДИОГРАМА

Изглаждането е
неизбежното,
но върховете са
същественото!

СВЕТИ ЙОАН ПРЕДТЕЧА

С Йоан Предтеча съм роден
на Неговия Ден рожден
и Черква в родния ми град
е Негов приказен палат,
строен през робски времена
да брани Родната страна!

ПИСАНАТА

Вродена царственост
и природна мъдрост
е Писаната всъщност!

ТВОРЕЦ И БОЕЦ

Човекът образ е почти подобен
на вечния космически Творец
и като Неговия Дух свободен
на правдата Господня е боец!

РОЗИ

Прекрасните рози,
даже в малки дози,
пазят от неврози!

ОБРАЗ И ПОДОБИЕ!

Не разчитай за всичко на Бог,
затова си на Господ подобен,
за да бъдеш към лошите строг
и другар на човека незлобен!

РУСИЯ

Русия не настъпва,
Русия не отстъпва,
за свое се застъпва
и враговете стъпва!

Pages

Subscribe to RSS - Други