Други

СЕЗОНИ

На лятос слънце гоним,
на есен пък го търсим
и в люта зима мръзнем,
докато пролет зърнем!

ЗДРАВЕ И ЩАСТИЕ

Здравето е сърцето
на щастието,
а щастието - лицето
на здравето.

МЪДРИ СЪВЕТИ НА ХАЙЯМ

Какво да е не яж,
от злите хора - беж,
ще бъдеш вечно свеж!

САМОУЧИТЕЛ

самоучител
по щастие — цената —
тъй недостъпна

...............................................

СВЕТÀТА КНИГА —
седмонèб — по щастие
самоучител

ЕТЮДИ НА ТЕМА „ВЯРАТА“

Плането клета,
вярата ти в любовта —
сърцеотнета...

Сърцеотнета —
вярата ти в любовта,
плането клета...

.....................................

планета клета —
вярата ѝ в любовта —
сърцеотнета

СЛАВНО

от перач(к)и на
парѝ една страна се
славно разорѝ

от перач(к)и на
парѝ една страна се
полуизпарѝ

ПОКАЯНИЕ

които
имат се
за богове

тях
адът
ги приветливо зове

но могат
и да го почти
избегнат

ако
на покаяние
наблегнат

властимащите

не се
властимащите големеят
а се гигантеят

* * *

колчем
„аз“-ът
се замозабравя

пред
потопно време
се изправя

* * *

по натрупани
дългове една страна
е в разцвета си

Pages

Subscribe to RSS - Други