Други

С МИРОГЛЕД

омраза — сякаш
се сърцето... с мироглед
от лед обряза

Насърчава се

в кофите рови
се и насърчава се
и натъжава

ОТНОВО

Земята — вече
с име Любовлàндия —
отново свята

По Христо Смирненски — „Москва“

Москва! —
Душесиневà!

Москва! —
Сърцесетивà!

Москва! —
Мир тя изкова!

Москва! —
И любов довя!

Москва! —
Добровестовà!

Москва! —
БОГ я призова!

ЗНАЧИ

стихът на иврит
„Йеховà — Ахавà“ значи
„Бог (е) Любов“

И НАЙ-МЪНИЧКА

ожѝда и най-
мъничка прашинка за
живот с дружинка

ожѝда и най-
мъничка душѝнка да
е с половинка

НЕЗНАЙНО

тъгата —
присъда
висяща тъгата —

и после
отвъд се
изплаща —

но явно
незнайно
е — колко —

защото
наплàтна
си — болко

РОДНАТА

родната Светà
През-кỳп-за-грòшовщина —
най на висота

Еньовден

Еньовден е и
духът на лятото е
в билки въплътен

НА WENDY (БИАНКА ГАБРОВСКА)

НА Д-Р БИАНКА ГАБРОВСКА

Сетивата
заридаха:
„Без Бианка скръб и пустота е...“

А словата
възклицаха:
„Поетесата от днес звезда е...“

.................................................................

дано
където
тя
е

най-чиста
ЛЮБОВТА
е

Pages

Subscribe to RSS - Други