Други

СМЕ

и колчем всички
БÒГУ посветени сме —
сме и спасени

С НАДЕЖДА...

една страна
в една война небивала
надви

с победа
отрезвителна —

с надежда —
отрезвените да спре
да ги сърби

за нова
опреснителна

НАЛОЖЕНА

днес „културата“ —
наложена със сила
„политика“ ѐ

ЛУННАТА ПЪТЕКА

лунната пътека —
като
обич — крехка

ИЗГЛЕЖДА ИЛИ ОПИТ ЗА „АКРО-ХАЙКУ“

Най-зрелият плод
Изглежда ябълката
Е на раздора

СВОИ И ЧУЖДИ

рухват държавни
устои от свои и
чужди копои

В РАДОСТ

на Зàдушница
черешòва — в радост скръб
се опакова

ЦЕННОСТ

Най-скъпоценната ценност
е радост, бодрост и щедрост,
дар от природната вечност
на всяка детска сърдечност!

ДЪХ

дъх на липа се
зарея в нощта и я
с обич осея

ПРЕДНАЧАЛИЕТО НА ВСИЧКИ НАЧАЛА

Сърцеприсвоителко,
ЛЮБОВ,
Людеспасителко!

Сърцеизкусителко,
ЛЮБОВ,
Душепленителко!

Сърцевдъхновителко,
ЛЮБОВ,
Светородителко!

Pages

Subscribe to RSS - Други