Други

В РАДОСТ

на Зàдушница
черешòва — в радост скръб
се опакова

ЦЕННОСТ

Най-скъпоценната ценност
е радост, бодрост и щедрост,
дар от природната вечност
на всяка детска сърдечност!

ДЪХ

дъх на липа се
зарея в нощта и я
с обич осея

ПРЕДНАЧАЛИЕТО НА ВСИЧКИ НАЧАЛА

Сърцеприсвоителко,
ЛЮБОВ,
Людеспасителко!

Сърцеизкусителко,
ЛЮБОВ,
Душепленителко!

Сърцевдъхновителко,
ЛЮБОВ,
Светородителко!

ОБИЧ

Когато сбъднеш някоя мечта
и чуваш славеи да пеят,
разбираш, че без Обич на света
щастливи хора не живеят!

СКРЪБ или опит за „рима“ по древна мъдрост

Колчем семейство
се срива, скърбѝ БОГ със
скръб свръхгорчива...

И В МИГ

и в миг соклѐ сред
ведрото поле се
над света понесе

МЕРИЛО

любовта -
(да е)
мерило

(че е)
иначе -
горчило

„Бог е Любов“ и защото...  или опит за разсъждение в рамка на „танка“  и чрез ритмика в почти на „танка“ рамка

„Бог е Любов“ и
защото на иврит е
„Бог“ — „Йеховà“, а

„Любов“ — „Ахавà“ — сиреч
стих — „Йеховà — Ахавà“!

....................................................................

„Бог е Любов“ и
защото е „Бог“ на иврит
„Йеховà“, а

„Любов“ — „Ахавà“ — сиреч
стих — „Йеховà — Ахавà“!

С И БЕЗ ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ

Свят, основан на
парѝ примитивен е,
зъл и противен...

............................................

свят
основан на парѝ
примитивен е
зъл
и противен

Pages

Subscribe to RSS - Други