Други

ПОТОМЦИ

потомци ли на
Ева и Адам сме - сме
сестри и братя

СЛОВОСЪТВОРЕНИ

стих -

словосътворени

обич

и

живот

ОГЪН

унаследява
огън спомени и ги
изпепелява

ВСЯКО

всяко „Обичам
те“ - седмо небе е и
в него сърце е

всяко „Обичам
те!“ – възсъвършенство и
душеблаженство

...........................................

всяко „Обичам
те!“ орадостява - за
Божия слава

МЕЧТАТА

Горка мечтата
за свобода, братство и
равенство жива

от „нов световен
ред“ закопана е – за
назидание...

КРЪГОВРАТИ

Не е виновна пролетта,
че греят младите цветя
и гаснат старите листа,
а кръговратът на света.

ГЛЕДНИ ТОЧКИ

Според Смъртта
Човек е смъртен,
а според Обичта
е Дух безсмъртен!

В ТАКТ „ДЕСЕТ ОСМИ“

омраза
се римува
с проказа

Спасител!
е за двете
лечител

омраза
сиреч
душепроказа

лечител
Обич! е... и
обител

ГЛАД

робството тъй се
проточи - че глад е за
паметни плочи

СМАЛЕН

безлюбовие -
светът до сълза смален
е и в скръб стене

Pages

Subscribe to RSS - Други