January 2013

ЗИМНА ПРИВЕЧЕР

Блести снегът. Градината е бяла.
Дори боли от тази белота.
Горят очите ми, душата цяла
потръпва в преспите от самота.

Сред този кът фонтаните къде са?
Нима замръзнахте, о звукове?
Как жадно вслушвам се, защото търся
затрупаните ваши светове!

Жадувам звън, но всеки звън зимува.
Сълзите топли стичат се без звук.
Така безмълвно е, че ми се струва
самият аз ще зазвъня напук.

5-7-5

Сълза последна
в`ърна се назад , ок`о
за да не съхне ...

СНЯГ КРАЙ МОРЕТО

Мили мои, весели момичета,
палави и хубави като снега,
тази нощ снежинките-кикичета
посребриха като приказка брега.

От дървета, цъфнали нечакано,
омагьоса ви дантеленият фриз
и целувахте с лице разплакано
белотата на среднощния сюрприз.

Искахте в сърцата си да скътате
красотата на минаващата нощ,
с топли пръстчета да си накъсате
нежни стръкчета от зимния разкош.

А снегът валеше и снежинките
ви венчаваха с корона от кристал,
Дядо Мраз се смееше с трапчинките
и ви кимаше, че всичко е разбрал.

Пъртината

По пъртината, едва проправена,
мъча се да стъпвам в стъпките пред мен,
а фъртуната от сняг задавена
диша тежко, бълва своя дъх студен.

Крача и се вслушвам: под обувките
жалостиво скърца и хрупти снегът,
бял килим застилат ми снежинките,
за да се завърна в моя бащин кът.

ЗИМНА ПРИКАЗКА

Потъна в зимен сън реката,
наметна бял кожух брегът,
без листи, мръзнеща гората,
загръща предано снегът.

Заспаха дебрите дълбоко,
настъпи звездна тишина,
застанал месецът високо
разлива зимна светлина.

Белеят снежните поляни,
под преспи кълновете спят,
като вълшебни великани
елхите сребърно блестят.

Сънува приказка реката:
южнякът преспите стопил
и златни вейки във водата
оглежда дрянът подранил.

ВАРИАНТИ /по rhymefan/

ПЪРВИ

Животът не е

справедлив /засега/ , но

не свиквай с това…

ВТОРИ

Животът не е

справедлив /засега/, но

свиквайте с това…

Веротърпимост или омраза?

Веротърпимост – да, но не омраза, ненавист, нетърпимост, превъзходство, насилие и агресия, проповядвани от някои религии. Вчерашните и днешните събития у нас и по света налагат вземане на превантивни мерки от всички свободомислещи хора за премахване причините за тези уродливи човешки явления. В основата на много религиозни и етнически конфликти стоят текстове от свещените книги на религиите, които открито проповядват такива разбирания и отношения към друговерците.

Сентенции при деменции – 16

451. Не хленчи Азът, дори и да го газят, затуй го мразят.
452. Смисълът помага, когато не се забравя. Затова са думите.
453. Като разбра греха, Христос даде и лекарството – да обичаме ближния като себе си.
454. Любовта е поезия, а поезията- любов. Бог е любов и поезия.
455. Силните владетели и мъдри държавници поставят общественото над личното.
456. Трудно се носят две дини под мишница, но лесно – ядат.
457. Красотата и сънят не се познават, но са неразделни приятели.

Миражи

Не губи кураж!
Често и пустинята
също е мираж!

България Зове

Днес България агонизира, в буквалния и в преносния смисъл на думата, в условията на разграждащата се държавност. На територията й в момента протичат процеси, аналогични на тези, които са протичали навремето в Косово.

Pages