June 2013

едѝнствено и множествено число

падаща звезда
сълза от окото на
звездното небе

падащи звездѝ
сълзѝ от очѝте на
звездни небеса

По Wendy - „ Залез “ :

влюбено залез
покълва в нощта и ѝ
в скута потъва

( *** )

Лято пак царѝ !
Петя Дубарова го
остихотворѝ !...

( *** )

бурята в чаша
вода се засѝли на
двойка в ръцете

ДИЛЕМА /по rhymefan/

От надпревара
по изящност на речта
губим красота,
но без изящност
тъгуват сетивата
по красотата...

( *** )

в надпревари по
изящност на речта се
губи красота

( *** )

състояние
без приятели тътри
към страдание

( *** )

... предаде си на
вторѝчни суровинѝ
чувствата ... за смет ...

( *** )

изгрей
и
сгрей

небесата

... войната е от
сатаната ... , а мир`ът -
от небесата ...

Pages