June 2013

нека се ...

Нека се знае -
Боянският майстор е
Майстор Боянски !...

изоставена книга / изоставени книги

изоставена
книга с по нея с`амо
обичащ я прах

изоставени
книги със с`амо по тях
обичащ ги прах

битки

битки с градушки
завършват за сетен път
( с ) всичко на нищо

ПОЕЗИЯТА

ПОЕЗИЯТА
оХАЙКУвеч`ава и
ОЧОВЕЧ`АВА

смут

Горѝ цигара ...
Угарт`а ѝ всява смут
във всѝчки стаи ...

брули

вятър западен
плодовете източни
брули здравата

за смях

... тъжно е поне

веднъж да не успееш

да стан`еш ... за смях ...

тъг`а

тъг`а , изгонѝ
се в горѝ тилилейски
и там останѝ !...

док`олко

Душ`а док`олко
се терзае , н`ека стих
го разгадае !...

на ...

Плачѝ ! Сърце си

отѝва ... Лей сълзѝ , но

недей унѝва !...

Pages