July 2013

МИГ ИЛИ (АКРО-ООН)

Огледало
ме отвя към
младостта ми...

Огледалце,
Още чакам
Неизма̀ми...

( *** )

Напр`ави те на
б`ъза и копрѝва , но
не сѝ отѝва ?!...

НА ЗЛА КРУША - ЗЪЛ ПРЪТ

На злата круша
не помагат прътите,
а секирата...

( *** )

Седемн`адесет
са срѝчките , градящи
хексаметъра ...

( *** )

... на б`оксовата
круша ... от круш`ета ѝ
дойд`е до г`уша ...

ГНЕВЪТ

Възпей, о Музо,
на Ахил богоравни
свещения гняв!
ОМИР

ХАЙКУ

Човек и добре
да живее - умира
и друг се ражда...
ОМУРТАГ

/Подсказано от rhymefan. Излиза, че
не Япония, а България е родината на
кратката поетична форма хайку!/

( *** )

„ От работа се
става гърбав ... “ - изшептя
след дъжд дъгата ...

ГРЕШКИТЕ /по rhymefan/

Човек се учи
от грешките, когато
не ги повтаря...

рѝтъм по Великотърновския надпис от колоната на кан Омуртаг

„ Човек и добре да живее, ( ... ) и друг се ражда. “ - кан Омуртаг

Човек и добре
да живее , (...)мѝра и
р`ажда се друг ...

Pages