July 2013

(***)

петстотин думи
в семействата средно на
ден се обменят

средно на ден се
обменят в семействата
петстотин думи

своег`о р`ода любов

и въшка кръшка

ЖАЖДА

Над извор хладен посред лято
наведох пламнало лице
и пих с наслада докогато
поиска жадното сърце.

Така, Българийо, аз пия
от твойта вечна красота,
но как докрай да се напия
когато жар е любовта?

Дори пожарът на угасне
и спре сърцето да пламти,
чрез друга обич ще възкръсне,
защото си безсмъртна ти!

РЕФОРМА НА ЗДРАВНАТА КАСА

Вчера Народното събрание смени управителя на здравната каса. Не съм запознат с причините, но ако са отклонени 1-2 милиарда лева от здравните вноски към бюджета от предишното ръководство, това е достатъчна причина. Други не са необходими. Но проблемът със здраваната каса е по-дълбок. Време да бъде извършена реформа и в здравното осигуряване. Сега то е изцяло подчинено на солидарния принцип. Всички работещи са задължени да внасят здравни вноски, които се ползват от всички. Принципът изглежда справедлив, но на практика води до 1-2 милиона неосигурени всяка година. Защо е така?

( *** )

как напред без самосвет

ЗВЕЗДНА НОЩ

Звездният блясък
просветлява нашите
чувства и мисли...

мълнийна звездност

Мълнийна звездност
изгрява , родена от
„хайку“ и „нава“ !...

..............................................................................................................................

„хайку“ - весел стих - (на японски език)

„нава“ - обяснението за съдържанието , естеството и

произхода на думата са най-добре поднесени от

Иван Методиев

ТРЪНЧЕТО /по rhymefan/

Малкото трънче
предизвиква големи
главболия...

По Иван Методиев

следвай смеха на
децата вместо плача
на камбаните

вместо плача на
камбаните следвай смеха
на децата

...............................................................................................................................................

„Вместо да следваш плача на камбаните, следвай смеха на децата.“ - Иван Методиев

дреболѝя

дреболѝя
а
болѝ
я

Pages