August 2013

( *** )

Осакат`ена
красот`ата е , не `е
ли сподел`ена ...

ОБИЧ /по rymefan/

Който обича -
грее като слънцето -
жари и сгрява...

ВЯРА /по Wendy/

Не вярват в нищо
бездушните, защото
душата вярва...

( *** )

Където мѝне ,
п`али ...

Обѝча ли ?!...

..........................................

Едв`а ли ...

( *** )

... и надпрев`ара
по покв`ара наст`ана -
р`ана до р`ана ...

БЕЗДУШИЕ

Бездушието
е високомерие
и безсърдечност...

МЯРА ЗА МЯРА

Който се радва
на чуждото щастие
усилва свойто.

Който се смее
над чуждо нещастие
готви своето...

( *** ) - Ср.Гонсалес - ( Мексико ) - превод от испански и немски език

гъста мъгла .
мостът не достѝга до
другата страна .

========================

втори вариант :

мъгла - гъсталак .
мостът не достѝга до
отсрещния бряг .

( *** )

Събѝрай л`ете
топлот`а , за да е по -
незѝмно с`етне ...

( *** )

Събѝрай л`ете
топлин`а , за да е по -
немр`азно с`етне ...

Pages