August 2013

( *** )

Народът ѝма
за лятото мъдрост : „ Ден
годѝна хр`ани . “ ...

( *** )

Бели
Отчи
Гълъбе !...

( *** )

Четем и пишем
отгоре надолу - от
небе към земя ...

Мъдростта е от
небето ... Изобщо от
него е всичко ...

( *** )

Бяг
от
грях

( *** )

При мисълта за
Кавказ ... грейва в сърцата
небесен екстаз !...

БОГ /по rhymefan/

Будни
Очи
Грижовни...
/многото акро-хайку показват само част от безкрайността, величието и човеколюбието на този космически образ, наречен още в древността от хората с краткото име БОГ/...

ДЕМАГОГ

Демагог: сутрин
пред теб сияе, вечер
зад тебе лае...
/Благодаря на rhymefan за подсещането!/

По Wendy : „ ... прашѝнка в мѝглите ще пр`ати ... “

Макар и с размер на прашѝнка ,
приют Любовта ще си спретне
в сърца и душѝ , за да спѝнка ,
порасне и в`оди ни сетне !...

Pages