February 2014

( *** )

Заземява се
нулата , а фазата
се занулява !...

( *** )

Колкото и да
е чужбѝна дѝвна , не
е БЪЛГАРИЯ !!!

( *** )

Човек не се ли
доказва , душевна го
язва наказва ...

Човек не се ли
доказва , душевна го
язва пр...г...зва ...

( *** )

Когато БОГ е
(в) сърцето , щастието
не е отнето ...

( *** )

Свободна воля
и съдба са сѝли , за
да се сколаса ...

( *** )

Защо вместо да
се надмразваме , не се
преобѝчаме ?!...

ДУМИ /по Керстин Шармберг и rhymefan/

Като звездите
са думите искрени
в дълбоката нощ...

вътрешна борба

В чужбѝна не е кой знае какво .
Няма го там родното зарев`о .
Нямаш и `усет , че принадлежѝш .
И без достойнство търпѝш и мижѝш .
Ѝде ти често да скубеш косѝ .
И ти се ѝска сред св`ои да сѝ .
Баща и майка с душѝ в пустота -
По теб да не вехнат сред самота .

.............................................................................

Върнѝ се , върнѝ ! -
Не е срам`отно ! -
Сред св`ои ще сѝ ! -
Ще е страх`отно ! ...

Адам към Лилѝт

пред тебе
душата ми
зее
немее
и
благоговее

без тебе
душата ми
крее
пустее
и
мрак
я
пилее

Pages