November 2015

Най-сетне

решѝ се да се
изградят най-сетне и
стихопровòди

ДЕМОГРАФСКА КРИЗА

Докато алчни управляват
младите ще заминават,
а старите ще намаляват...

"КАПИТАЛЪТ"

Карл Маркс създаде комунизма,
за да скрие банко - бандитизма...

Свидетелство

„ОБЍЧАЙ!“ значи
може би свидетелство
за самоличност!...

Златобàгрени листà

Синева!… Слънце!…
Златобàгрени листà!…
Лèтце след лято!…

Кого го е еня?...

Задруга
„Банд`юга“
работи
по
ноти
за
друга
банд`юга …

За щастието

КРЪСТА си носи
всеки, за щастието
на всички... бдейки!...

търсиш

Търсиш сърца... ,
за да станеш сърце... , ... за да
биеш сърцато...

страстта

страстта към многосттà е суета

( възстановка от несъществуващия вече сайт http://chovekat.bg )

Акро-безработица

Безработни
И
Чувствата

Pages