May 2016

ЗООЛЮБОВ

мила моя
кучко

с теб си ми е
дручко

а без теб
зверèя

лая
и
линея

МАЛКО И МНОГО

Нищо не липсва,
когато малко няма,
но нищо няма,
когато много липсва.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Въпросите и отговорите
са стари колкото света,
но въпросите се повтарят,
а отговорите - забравят...

Àкро-старинà

О,
Любов,
Душегальовнице!...

О,
Любов,
Душекъщовнице!...

МЕЧТАНИЯ

Ако мъдри прозрения
стават лесно решения,
ще престанат рушения
и жестоки страдания,
но това са мечтания...

***, Клаудиус Готщайн, превод от немски език

Claudius Gottstein -

Runder Tisch
Zwei Gespräche
kreuzen sich

извор:

Sommergras, март 2015, № 108, стр. 54

.........................................................................

Кръгла маса
Два разговора
се кръстосват

СКРОМНОСТТА

Скромността краси
човека, а завистта
коси глупака...

Пред любовта

пред любовта се
пада на колèне и
ѝ всеки в плен е

пред любовта се
пада на колèне за
благословèне

пред любовта се
коленѝчи - че е Бог
и глас девѝчи

пред любовта се
коленѝчи - за да ти
любов закѝчи

Неотменна

Здраве, щастие
и обич - неотменна
от живота част!

ЩАСТИЕТО

Хората са детски щастливи,
когато не пречат на себе си
и на другите да са щастливи...

Pages