May 2017

СЪВЕСТТА

За човека съвестта
е като слънце за света...

БОГАТСТВОТО

"Здравето е най-голямото богатство!"
"Най-същественото е невидимо за очите"
на виждащите само паричното богатство...

ИНТЕРЕСИ

"Няма вечни приятели,
има вечни интереси" -
материални и духовни...

Стихът нека бъде

Колчем светът е
плачевен, стихът нека
бъде напевен!

Трудът

Трудът спасява,
облагородява и
очовечава!

Трудът дарява,
отблагодарява се
и възвисява!

Трудът вменява
доблест, съзидава и
БОГОпрославя!

ТРУДНОСТИ

Бягащите от трудностите,
най-много ги преследват...

СЪТВОРЕНИЕ /по rhymefan/

Добрите да не
се предават и добро
да сътворяват!

И да не...

поетите да
стихооросяват и
да не престават

Опит за степенуване

Стихът душѝ не
позлатява, а с ЛЮБОВ
ги озарява!

Стихът света и
озарява, и с ЛЮБОВ
го благославя!

НЕЩО ИЛИ НИЩО

"За мъртвите добро или нищо!"
Всяко нещо тръгва от нещо,
а всяко нищо води към нищо.
Единственото нещо е доброто...

Pages