December 2017

КРЕПЕЖЪТ

Добрите дела отвека
винаги крепят човека.

МИНАЛО И БЪДЕЩЕ

Много хора гледат миналото,
защото не виждат бъдещето.

ТЪГА в такт „девет осми“

рана
от „любов“
накълвана

АЛЧНОСТ

Винаги е имало алчност,
но като днешната - никога.

ЦАРИЦА-ПАРИЦА /по дядо Славейков/

Царица-парица
е гола водица,
но важна птица.

ИСТОРИЯТА

Непознаването на историята е
неграмотност, но подмяната и
пренаписването - престъпност.

ЕДИНСТВО

Жив, значи правдив,
а когато се смеем,
щастливо живеем.

ДА(РЯ)ВАНЕТО

да(ря)ването
ощастливява

Недей

с МЕН недей спорѝ -
ЛЮБОВ съм - а веднàга
МИ се доверѝ

с МЕН не се борѝ -
ЛЮБОВ съм - а веднàга
МИ се покорѝ

ПИСТИ И ЧУКИ СКАЛИСТИ

Парите горите изсичат
и кални порои потичат,
които животи завличат.

Pages