January 2018

ВЯРАТА

Верният на себе си, вярва
и на другите вярващи.
Има вярващи и невярващи.
Трето състояние няма.

ИНТЕРЕСИ

Който националния суверенитет
сменя за международен авторитет,
служи не на националния прогрес,
а на чужд и свой паричен интерес.

СЪРЦЕТО

Сърцето ни щом бие
свободно и правдиво,
чеда сме днешни ние
на племе вечно живо.

ПЛОДОВЕТЕ

"От всяко дърво
свирка не става!",
но всяко дърво
плодове дава...

„Ein Hexameter...“ - („Един хексаметър...“), Стоян Минев, превод от немски език

Ein Hexameter
im Rahmen des Haiku... Dir,
Liebe, gewidmet! :

LIEBE, DU, Triebkraft
der Welt, sei beauftragt, in
uns zu gedeihen!

Stoyan Minev

извор:

FRANKFURTER BIBLIOTHEK
JAHRBUCH FÜR DAS NEUE GEDICHT
Gedicht und Gesellschaft 2018

Auf der Flucht * Im Spiegel
Ein Segen

BRENTANO - GESELLSCHAFT
FRANKFURT/ M.

ISBN 978-3-8267-0101-6

...........................................................

(ФРАНКФУРТСКА БИБЛИОТЕКА
ГОДИШНИК ЗА НОВ СТИХ
Стих и общество 2018

НАВИКЪТ

Войни парите правят,
без нищо да създават,
защото само вземат,
без никога да дават.

НАДПРЕВАРА

Който горе скочи,
с очи като плочи
други ще нарочи,
дълго за да лочи.

ПРИВЛИЧАНЕ

Главите празни
умът ги дразни,
властта ги блазни
и пачки мазни.

Всички

СВЕТО̀ СЕМЕЙСТВО
нека всички люде по
Земята бъдем

ОТЗОВАВАНЕ

Не сме премиерска публика,
нито президентска рубрика,
а Парламентарна Република!
Обещания, които не спазват,
предсрочно трябва да слизат!

Pages