May 2018

СЕМЕЙСТВОТО

Чрез отмиране
семейството
към зомбиране
на човечното.

СЪРЦАТ

и да живеят
в свят сърцат и в него да
благоговеят

С ЛЮБОВ

зло
се награждава
със забрава

и
с отпор
за да не се повтаря

а добро
с добро
се споменава

и
с любов
която да разгаря

ДРЕВНИ ПИСАНИЯ

Пишат старите мъдри страници
за вчерашни глупави клетници
и за същите днешни грешници.

(акро)Май...

Май, юни, юли
и август - слънцàти и
любвесърцàти!

ДИЛЕМА

Днешната стара дилема е:
богатство или творчество?
Богатство без творчество,
или творческо богатство?

*НА „ХЕКСАМЕТЪР“ В РИТЪМ И/ ИЛЍ НА „ЯМБ“... И В „ХАЙКУ-РАМКА“

да се обича
е БОГОпроява и
БОГОпрослава

...............................................

в ритъм на „хексаметър“ :

U U U_U
U UUU_U U
UUU_U

в ритъм на „ямб“ :

U _ U_U
_ UUU_U U
UUU_U

U -> без ударение върху сричката;
_ - > с ударение върху сричката

ПАМЕТ

Добрите забравят злините,
а злите забравят добрите.

МЕДИЕН ЕФИР

Ползват медиен ефир
да продават общ хаир
зарад личен келепир.

ПРИЕМСТВЕНОСТ

приемственост е
добротата и - да сме
сестри и братя

Pages