June 2018

ЛЪЖАТА

Заради парата
лъжем и лъжата,
лъжем със словата,
но болят сърцата!

По „Ден година храни.“

ден
година
за да храни

подчинен
е
на труда ни

ПÒСЕВ

и да е пòсев
любовта - за да не е
животът по-сив

ПРОДАЖНОСТ

Слуги на алчната порода
продават за пари народа,
заради личната изгода.

ПАЛТÈ

Износеното ти докрай палтè -
охрèещо, протрито, излиняло
и тъничко, успя да ме вплетè -
тъй че - да му принадлежа изцяло.

Къде ли е сега това палтè?...
Дано го пазиш неосиротяло!...
То знаеше душѝте да чете
и да им е сърцато огледало.

Отдавна бе,
а твоето палтè

и мен все още
изначално
сгрява!...

............................................................

Сияй! -
И нека с теб и то расте,

и БОГОнестинарно
озарява!...

СЛОВОТО

Разпалват и подсилват
непрестанно думите
блясъкът и смисълът
пламтящ на мислите.

„Нава“-опити по повод (на) чуждѝците в родния език

вместо

„идеалист“ -

„съвършенстволюб“

.......................................

вместо

„идеалист“ -

БОГОлюб

ПРЕДИ ДЪЖД

слоести облаци
юни - намръщен

реят се птички
в небето напети

дъжд се задава
чудат и насъщен -

шепи да пълни

................................

и радост да свети

ЖИВОТ И ХОМОТ

Не е горчив Животът,
горчив му е Хомотът!

ДЕНЯТ НА РИБОЛОВА

По-големи риби в бента
има само в Парламента,
а пък дребни цаци има
из страната ни любима.

Pages