May 2019

ДА СПАСИМ ВРАБЦИТЕ!

Врабците всички очароват,
по врабешки - очовечават,
или по-точно "врабчароват",
но днес опасно намаляват!

КАКВАТО

каквато
управа(та)

такваз

и
държава(та)

ПОТОМЦИ

потомци ли на
Ева и Адам сме - сме
сестри и братя

ПАРАЗИТИ

Всеки паразит
хитър враг е скрит,
но е благ на вид!

СЛОВОСЪТВОРЕНИ

стих -

словосътворени

обич

и

живот

ЦЕНАТА

Фатален е урокът
и пагубен е шокът
от удара на токът!

ГАТАНКА

Отвънка е красивичка,
а вътре е червивичка,
защото е фалшивичка!
Що е то?
/Лъжата/

СЕМЕЙСТВО

Родители Едно и Две
не иска никое дете,
за Майка, Татко то реве,
защото го обичат те!

ОГЪН

унаследява
огън спомени и ги
изпепелява

КУМЧО ВЪЛЧО

Кумчо Вълчо Шаро стана,
пръв приятел на човека,
но човекът не престана
вълк да бъде за човека!

Pages