July 2019

БЪДЕЩЕТО

Ако така върви, бъдещето не е
европейско, нито американско,
или азиатско, а човекоядско!

ЗНАЧИ

стихът на иврит
„Йеховà — Ахавà“ значи
„Бог (е) Любов“

МИМИКРИЯ

Който хитрува,
се прави на луд,
а който мъдрува,
се прави на шут!

И НАЙ-МЪНИЧКА

ожѝда и най-
мъничка прашинка за
живот с дружинка

ожѝда и най-
мъничка душѝнка да
е с половинка

УМНИ И ЛУДИ

"Умните у нас считат за луди!",
а лудите - за умни. Май няма
вече нужда от преструване!
Сори, премъдри Макиавели!

АНГЕЛИ И ДЯВОЛИ

Ангели идваме,
дяволи тръгваме,
затова страдаме!

ПЪЛНА ПРОМЯНА

Настъпи в мен промяна,
дъртроза ме подхвана,
но май беля си хвана,
щом има бодра смяна!

Pages