August 2019

МИГ

нека всеки миг —
БОГОобщение и
Възкресение

* * *

по натрупани
дългове една страна
е в разцвета си

„WENN ICH BEI MEINER LIEBSTEN BIN...“ — („Когато съм при своята най-любима...“), Хайнрих Хайне, опит за превод от немски език

Wenn ich bei meiner Liebsten bin
Dann geht das Herz mir auf
Dann dünk ich mich reich in meinem Sinn
Und frag: ob die Welt zu Kauf?

Doch wenn ich wieder scheiden tu
Aus ihrem Schwanenarm
Dann geht das Herz mir wieder zu
Und ich bin bettelarm.

Heinrch Heine

извор:

https://www.staff.uni-mainz.de/pommeren/Gedichte/HeineNachlese/liebst.htm

.......................................................................................

МЪДРОСТ

Убий в себе си звяра,
но не и теб със звяра!
Туй е мъдрост прастара!

ЧОВЕКЪТ

Всеки се ражда неук,
незнаещ защо е тук
и учи всичко от друг.

ЙОАН КРЪСТИТЕЛ

Жертвали главата
зарад Свободата,
живи са в сърцата!

ЩАСТИЕТО

Щастието е лично,
семейно и обществено,
затова щастието пълно
е рядко срещано.

ПОМЪДРЯВАНЕ

помъдряване —
към него пътят гòрък
и неравен е

СЛОВАТА

Бандита-паразита
е кръстен на парата,
запомнят на земята
добро и зло словата.

НОВИ ХОРИЗОНТИ

Труд, талант, предприемчивост,
без заробваща грабливост
и финансова крадливост!

Pages