January 2020

ОПЕЛЕНЯВА

опеленява
любовта невинните
и ги спасява

опеленява
любовта и грешните
и им прощава

.....................................

опеленява
обичта вселените —
на БОГ за слава

СМЕШНИК

Смешник ли плаче,
негов... всяка негова
сълза... палач е...

ПЛАГИАТСТВА

Който плагиатства
жаден е да властва
с крадени богатства!

GOTTES ALTER NACH EINEM GLÜCKOLOGEN - (На БОГ възрастта според един щастиевèд), Стоян Минев, превод от немски език

Durch des Wortes
Möglichkeiten
Möchte ich
Das Glück verbreiten

Und als Glückologe
Weiß ich -
Glück ist Glück
Mit dreiunddreißig

Durch des Wortes
Herrlichkeiten
Möchte ich
Das Glück begleiten -

Überall
Wo es hinfliegt
Sich ausdehnt
und
LIEBE
siegt

Stoyan Minev

стр. 666

извор:

BIBLIOTHEK DEUTSCHSPRACHIGER GEDICHTE
AUSGEWÄHLTE WERKE XXII
(2019)

БЕЗПОКОИ

тайни долу — че
човек безпокои се —
тайни щом таи

ВОДА ЗА ПЕРНИК!

Което сториха е недостойно,
а което обсъждат е достойно,
което не значи равностойно!

НАУКА

историята
е наука — вън от на
властта ръцете

.....................................

алтернативно:

историята
е наука — на властта
извън ръцете

СЪРЦЕВИНАТА

сърцевината
на нещата — (в) любовта
и (в) добротата

РЕБУСЪТ

Емоцията вдъхновява,
а разумът ни направлява
как ребуса да се решава.

ЯЗОВИРИ

Предишни хидроинженери
стотици язовири построиха,
а сган продажни лицемери
до дъно днес ги пресушиха!

Pages