July 2021

ПРОХЛАДА

Под буки високи,
небето подпрели,
поляни широки
разстилат постели.

От нейде полъхва
прохладен зефир
и сякаш въздъхва
космичната шир.

Повеждат звездите
красив хоровод,
тъй както мечтите
човешкия род.

ВЛАСТТА

Властта е благодателна:
за свои - привлекателна,
за чуждите страдателна!

ХОРЕЙ, ЯМБ И РОПАЛИСТИКА

някому
ДОБРО да
пожелаеш — е свещенодействие

.....................................................................

свещенодействие е — някому
ДОБРО да
пожелаеш

НАЙ

най е добре да
те връхлети щастие
на име любов

.......................................

алтернативно
ропалистично:

най
е добре
да те връхлети
щастие на име любов

.......................................

алтернативно —
„хорей“ в рамка
на „хайку“ :

най-добре е да
те щастие на име
обич връхлети

И НИЩОТО

и нищото на
обич се надява и
я осезава

и нищото се
на любов надява и
я благославя

БИЕ

бие сърце и
прозирно се на̀да на
любвеграмада

блъска сърце и
неспирно се на̀да на
любвенаслада

буйства сърце и
всемирно се на̀да на
любвеотрада

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Всеки има двойно име:
първото се казва време,
второто е родно племе,
тъй човек забележим е.

СЪВЕСТ

съвест унива —
вина ѝ вмениха — че
още е жива

......................................................

алтернативно:

съвест унива
с вменена вина — че все
още е жива

......................................................

алтернативно
ропалистично:

съвест
унива с
вменена вина — че
все още е жива

РАЙСКИ КЪТ

Няма в двете полушария
райски кът като България,
разпердушен от бездария
и от мутренска жандария!

РАДВА СЕ

радва се листът —
когато към него се
стих приобщава

радва ли — радва
се — с него когато се
стих единява

Pages