December 2021

НОВА ГОДИНА

НОВА ГОДИНА

Синя дреха си облече пак нощта
и заспива нежно в мрака
Ярката звезда в небето засия,
а луната бляскаво приглася

Ето стъпки в ледения мраз
зима е, но нова пролет иде
На вратата чу се шум
и отворих аз- Новата година!

Нови идеали и мечти,
нови сили и пътека
И по нея ти върви ...
и вървял е човека
от Века
на века

Камелия Базова

ДЕЛАТА

На Исус Христос делата
вдъхновяват ни сърцата,
за да стане Рай Земята!

ЧЕСТИТИ

Честити
РОЖДЕСТВА
ХРИСТО̀ВИ! —

За
ОБИЧ
и
душеобно̀ви!...

РАДОСТ

радост
е
за
ВЕТХИЯ
и
НОВИЯ
ЗАВЕТ

Колчем
ЛЮБОВТА
и
ОБИЧТА
са
мироглед

КОЛЕДО

БОГ СЕ — Коледо —
роди — в сърца за да МУ
ОБИЧТА гнезди

.............................................

алтернативно:

БОГ СЕ — Коледо —
роди и ОБИЧТА МУ
СЕ в сърца вгнезди

ЗАВЕТЪТ

Слава на Небесата,
благодат на Земята
и доброта в сърцата
са на Исус Словата!

ДЕЛАТА

Честита Коледа Свята
и Нова година честита
на тези чеда на Земята,
чиито добри са делата!

С ТЕБ

с теб се — доброта —
образованието
бракосъчета

бракосъчета
се с теб образованието —
доброта

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Христовото рождение
космично е знамение
за Божие явление!

ИСКРЕНОСТТА

Искреността струва много,
затова се цени скъпо!
/по Сервантес/

Pages