Феминизмът и лявото

Феминизмът и лявото

Камелия Базова

Малко мои размисли по темата "Социализъм и феминизъм в дебата " за Социализъм 21-ви век-компас за социалисти" , организиран от списание" Ново време" и списанието" Диверсия "Всъщност тези мои размисли не бяха допуснати за публикация ,защото според организаторите на дискусията звучат много "хомофобски и антихуманно". Разбира се всеки има право на мнение ,но смятам че свободата на словото (стига тази свобода да не прекрачва определени граници касаещи правата и достойнството на другите и да не нарушава демократични принципи) е основна ценност в демократичното общество.
И така възникването на левите идеи е свързано с еманципацията на жените и социалистическите партии всъщност са първите, които се застъпват открито за правата на жените. Нека да си спомним за Август Бебел и неговото изследване" Жената и социализма", за вижданията на Маркс и Енгелс че в нуклеарното семейство жените са потиснати и прочие. На практика социализмът у нас като метод за ускорена модернизация и индустриализация на страната бе и метод за еманципация на жените, който метод е доста различен и по-продуктивен от западноевропейския феминизъм.Но при 30-годишния преход към неясно какво общество последва деиндустриализация и деградация, социално-икономически регрес, което се свързва и с нарушаване на правата на жените в социално-икономическото пространство, свързано с нови неравенства в упражняването на правото на труд и работна заплата и нарастващо насилие върху жените в семейството. БСП като лява партия идеологически и изконно трябва да застане зад правата на жените и трудностите които те изпитват в днешния ден, но тук на практика се появява и капана на джендър идеологията. Нека уточним нещо много важно. В демократичните общества базов принцип е толерантността към различието, тоест реализацията в обществото, правото на труд и образование не би следвало да бъде дискриминирано въз основа на сексуална ориентация .В този ред на мисли хомосексуалистите в България нямат никакъв проблем. Проблемът идва от джендър идеологията. Нека уточним че тя има корени още в древността. В Древен Рим, в Древен Египет ,в средновековна Япония практиката на хомосексуализма там е израз на окултно- демоническия характер на езическия светоглед, в който разделението на половете се счита за дисхармония водеща до космически хаос. Гностиците и манихеите отхвърляли брака и раждането на потомство и целяли въздигането на хомосексуализма. Сред родоначалниците на тези идеи е английският просветител Джереми Бентъм ,който през 1785 година пише "Есе за педерастията". Той е автор на теорията за утилитаризма и изхождайки от виждането, че смисълът на човешкия живот е стремежът към щастие, оправдава хомосексуализма и прави много за отпадане на санкциите срещу него. Така през 19 век в редица европейски държави хомосексуализмът и содомията се декриминализират. Видната представителка на теософията Ани Безант пише "Трябва да победим Рим и неговите пророци, да се борим срещу християнството и да изгоним Бог от небесата". Така теософията изиграва огромна роля за развитието на идеите на либерализма и правата на човека, където хомосексуализмът се приема като такова свещено човешко право. Тази джендър идеология е много добре финансово и организационно подплатена и чрез" прозореца на Овертон" постига много добри резултати днес, тоест чрез фини психологически технологии на влияние върху човешкото съзнание с цел демонтиране на изконни ценностни категории с теми ,които първоначално се отхвърлят като недопустими ,докато постепенно се стигне до тяхната законова защита. По този метод на финна манипулация и инцесията днес е извадена от Наказателния кодекс в редица страни ! Заради подобни програми по джендър образование много деца юношеска възраст се подлагат на хормонална терапия за смяна на пола! Дотам ли стигна човечеството ,под прикритието на лозунги за свобода и демокрация!? Същото се случва и с ювеналната юстиция ,тоест с мерките за изънсъдебно навлизане в семейните отношения, където децата биват изземвани от родителите по несъществени поводи и под прикритието на иначе справедливите лозунги за правата на децата чрез тази практика и чрез нарочно създадени и добре финансирани за целта неправителствени организации се стига по същество до съвременно робство ,насилие и извращения.Ето защо България трябва много добре да внимава какви конвенции подписва в бъдеще! Правата на жените -да, правата на сексуалните малцинства- да ,тоест правото и на труд и реализация в обществото на хомосексуалните-да,но не на гей браковете ,не на полово неутралния език, не на обучението още в детските градини че полът е въпрос на личен избор. Това деморализира обществото и е насочено срещу изконни национални ценности и идентичности, срещу ценностите на християнския морал и вяра!

Категория:

Comments

Човечна, толерантна и правдива статия,
без никаква хомофобска и антихуманна
насоченост! Учудвам се, меко казано, че
по такива "хуманни" причини не е била
допусната за отпечатване. Както обичаха
да казват някои в зората на българската
демокрация: "дори да не си съгласен с
мен, но ще се боря да можеш да казваш
твоето мнение!" Накратко: няма родител
Едно и Две, а има Баща и Майка и техните
любими рожби. Без тях човечеството няма
бъдеще и върви към робство и израждане.

Благодаря Ви господин Попов ! Аз не се притеснявам че ме цензурират- хора и мнения всякакви. Притеснявам се че има среди , които смятат ,че цитирам"термините хомосексуалисти и джендър идеология са израз на антихуманна и човеконенавистна политическа линия" моето мнение за запазване на традиционното семейство е израз на "хомофобска и антихуманна позиция". Единствената ми надежда е че повечето българи са запазили здравия си разум и споделят идеите на традиционното семейство и са против ценностите на тази нова идеология, която за съжаление набира скорост и у нас и която обявява всички нейни противници за "фашисти, шовинисти и човеконенавистници" .Другото ми притеснение е че има среди в ляво които смятат че запазването на Националната памет и идентичност ,на българската култура е дясно мислене и че понятията "патриотизъм и ляв консерватизъм" не може да влезе в понятийния апарат на бъдещето на социализма ,защото е дясно и шовинистично. Странни определения ....Аз мисля че всеки българин, независимо дали е с леви или десни политически убеждения, първо и преди всичко трябва да бъде патриот, защото патриотизмът и родолюбието не е монопол на нито една партия ,той в сърцето на всеки истински син и дъщеря на тази земя . Явно някои хора не правят разлика между национализъм и шовинизъм .Шовинизъм и краен национализъм е когато насочваш патриотизмът срещу интересите на другите държави или срещу хора от други раси и религии. Но когато искаш да запазиш своята собствена идентичност, без да нарушаваш правата на другите ,в никакъв случай не можеш да бъдеш наречен шовинист и крайнодесен. Наистина се тревожа за новите идейни течения в ляво, затова думите на Паисий ще звучат винаги актуално -да пазим своя род и език и да не се срамуваме да се наречем българи ,да пазим своите християнска вяра своите традиции, национална идентичност и семейство защото атаките срещу тях са много големи и набират чуждопоклонници в българските среди в различни политически течения, защото интересите на неолибералния глобален Капитал са именно тези да се разрушат националните държавни граници и Националната памет и традиции.

Pages