Световният геополитически шахмат

Ако гледаме само новините по телевизията ще разберем че Русия е една авторитарна, недемократична,опасна държава. Тя е лошата, която добрите западни страни и добрите САЩ искат да вразумят. Защото САЩ и Запада са символ на демокрацията, на свободата и ние българите като демократична и правова държава вече 32 години цивилизационно и евроатлантически сме, и трябва да бъдем на страната на Запада и на САЩ, а не на Русия. Нали така? Но дали тази логика на разсъждение описва правилно истинската реалност ? За да си отговорим на този въпрос е хубаво да разлистим книгите на гросмайстора в геополитическия шахмат- Збигнев Бжежински.Покойният полски политолог и американски съветник по политиката на сигурността на президента Джими Картър -Збигнев Бжежински много ясно е начертал външнополитическата стратегия на САЩ в книгата си "
Голямата шахматната дъска". Известна е фразата на Бжежински" че който владее Евразия, той ще владее света". Всъщност Бжежински перифразира основателят на съвременната европейска геополитика и геостратегия-сър Халфорд Макендър ( 1861- 1947 г.), чиито трудове оказват огромно влияние върху британската и амери канската( тоест върху англосаксонската ) външна политика. Това което се случва сега е разиграване на фигурите по тази шахматна дъска съобразно американската геополитическа стратегия и отговорът на руската глобална сила. Целта която САЩ преследват във външната си политика е да се предотврати най-голямата заплаха за американците -да се обединят ресурсите на Русия и технологиите на Европа. Да си спомним че и двете Световни войни избухнаха основно и поради тази причина- борба за ресурси, територии, технологии и влияние. Сега слава Богу войните не се водят с оръжия, защото ако има Трета ядрена световна война, едва ли ще остане човечество след нея.... Но войната продължава, макар и под други форми и с други средства- така наречената хибридна, медийна, идеологическа и така нататък война .Ето защо САЩ използват всички възможни икономически, финансови и пропагандни медийни средства за да настроят Европа срещу Русия. Целта на САЩ е Русия да бъде ликвидирана като велика сила и да остане само територия за плячкосване с огромните си ресурси. Това го признава дори и шефът на Агенция Старфорт- Джордж Фридман. Нека да си спомним думите на бившия държавен секретар на САЩ Мадлин Олбрайт която казва" Сибир е твърде богат на ресурси за да го оставим на Русия". Друга дама висш американски дипломат Виктория Нюланд пък стана известна с фразата си "м****** й на Европа" .Между другото един български политик евроатлантик също имаше такава фраза само че" м****** му на православието". Това е борба за власт между двата геополитически мастодонта на планетата- САЩ и Русия. Основната цел на Запада и на САЩ е ликвидирането на Русия (православна християнска държава) като велика сила и удържане на световното геополитическо влияние над Европа и света , защото ако САЩ загубят новият си ( след Втората световна война възникнал ) световен, глобален монопол ще започнат процеси на разпад. А се задават и нови сили- биполярният модел по време на Студената война и еднополярния модел след края на Студената война е на път да се превърне в многополярен -Русия, Китай , Иран, Шанхайската организация за сътрудничество, БРИКС и прочие и прочие са истинска заплаха за световното американско лидерство.А Европа- Европа е просто троянския кон на САЩ чрез структурата на НАТО. Ето защо фигурите по геополитическата шахматна дъска трябва да се движат по начина по който политическите американски стратегии са начертали. Справедливите идеи за "свобода, права и демокрация "-основният външнополитически лозунг на САЩ и Запада по света се използват като смокинов лист, зад който се крият икономически и геополитически интереси на транснационалният икономически финансов елит, който управлява света главно чрез САЩ и оказва влияние използвайки две нови идеологии- на мултикултурализма и неолиберализма. Така например в новата европейска Конституция -"Лисабонският договор" християнството вече не е фундамент на общоевропейското обединение, а е равнопоставено с други религии и култури, тоест застъпен е елемента на мултикултурализма. Много хора ще кажат че в това няма нищо лошо, напротив това е демократично. Разбира се, че мирното и съвместно съжителство между хора от различни раси , етноси и религии е демократичен идеал и ценност срещу която никой нормален човек не бива да застава! Но проблемът е че този идеал е трудно осъществим .Толерантността е принцип, който не се използва и не се прилага еднакво от всички страни и често се бърка с принципа на "политкоректността " ,чрез който се заличават неудобни на статуквото страници от историята и националната идентичност на отделни народи, включително и нашия,) и че миксирането на различни етноси, раси и религии се използва като удобен инструмент за дестабилизиране на обществата , умишлено създаден и насочван инструмент за дестабилизация ! Ето защо иначе справедливия принцип на мултикултурализма, или както гласи девиза Европейския съюз" единство в мнообразието "трябва да бъде прилаган без да се прекрачва две основни граници. Първата означава че уважението към различието на другия (религиозно ,сексуално и прочие различие) не бива да означава обезличаване на собствената идентичност и обществена ценностна система градена от хилядолетия . Уважението и толерантността към различието на другия не означава че трябва да се нарушават фундаментални права в името на ново измисления права като правата на ЛГБТ общността ,правото бащата да не е мъж и майката да не е жена, правото бракът да не е съюз между мъж и жена -това руши фундаментални християнски общочовешки ценности и природни Божии закони !И да оказваме в уважение към тези права, които разрушат хилядолетните ценностни фундаменти на обществата не е демокрация. И тук искам да внеса едно много важно уточнение .Разбира се, че в една цивилизована и демократична държава социалните и икономически права на хората с нетрадиционна сексуална нагласа трябва да бъдат зачитани, а именно правото им на труд и на образование. Но нетрадиционният им сексуален начин на живот трябва да си остане нещо което те имат право да вършат в личното си частно пространство, а не да го налагат като универсална обществена норма. Второ- уважението и толеранстта към различието на другия трябва да бъде упражнявана от всички страни ,а не само от едната и да не става повод за сблъсъци и конфликти( понякога целенасочено търсени и режисирани ).Нито едно от тези две условия не е изпълнено. Тогава да не се чудим на инвазията на имигранти от ислямските страни и на неразрешимите проблеми с интеграцията на ислямските общности в европейските общества , което създава идеална база за тяхното радикализиране и използването им като клетки на ислямския тероризъм( колко терористични атаки в Европа! ). Тогава да не се чудим че джендър идеологията навлиза смело в европейски детски градини и училища и че полът вече е въпрос на избор , а бракът не е съюз само и единствено между мъж и жена! А новата идеология на глобализма- неолиберализмът е застъпена чрез акцента върху личната печалба на мощните над-национални финансови и икономически банки и корпорации. Така чрез международните финансови институции и икономически и финансови институции на Европейския съюз транснационалният финансов и глобален елит управлява света, установявайки новите си идеологически догми -мултикултурализъм и неолиберализъм .Оттук и заразяващите примери на новата мода -джендър идеологията в Европа и света, чрез която се разрушава християнския фундамент на традиционното семейство, оттук и атаките срещу националните ценности и идентичности ,и така нататък и така нататък. И всичко това под шапката на идеологията за "права и демокрация". Това са идеологическите жертви, а какви са реалните човешки жертви .Жертвите на западната неоколониална политика след Втората световна война са над 55 милиона души по света. Това са човешки жертви на войни водени от САЩ и Запада на други континенти след 1945 г. Да си спомним и "хуманните "бомбандировки на НАТО над Югославия през 1999 година със забранените от международни конвенции касетъчни бомби с обеднен уран и в нарушение на устава на ООН, в които загинаха 6000 души, сред които и 2000 деца. Тази "хуманна военна мисия" на САЩ беше извършено също в името на" свободата, демокрацията и човешките права". САЩ като вестители на свободата внасят демокрация в различни точки на планетата, и благодарение на демокрацията въдворена от Запада в Арабския свят днес цари хаос и безредие, и там управляват "демократичните" талибани
и радикални ислямисти, а Европа е заливана от мигрантски вълни. Руската мечка , руската глобална сила не стои със скръстени ръце и си има своите ходове. Така например с всенароден референдум гражданите на Руската Федерация приеха изменения в Конституцията, които касаят идентичността на държавата и нейното бъдеще. С тези промени се въвежда правото на руския народ на свое собствено самоопределение, на защита на своя суверенитет и върховенството на вътрешните закони над международните. Като последица от това се възприе и постановката че лицата заемащи висши държавни длъжности на централно и местно ниво в Руската Федерация не могат да притежават чуждо гражданство , нито пък да имат имущество и банкови сметки в чужбина .Мнозина ще кажат че руската мечка една огромна недемократична автокрация .Това е оръжието с което" дълбоката държава" се опитва морално да опетни възраждащата се руска глобална сила. Меката имперска сила САЩ използва идеалът на демокрацията като фасада зад която прикрито се упражняват не толкова демократични методи на манипулация и натиск, на хибридни войни и налагането на неолибералния икономически модел затвърждаващи егоизма и печалбата на транснационални корпорации. В американската демокрация ,например за разлика от европейската, бизнесът финансира предизборните кампании и политиците в Америка могат да бъдат и едновременно бизнесмен без това да се наказва от закона. А неолибералният глобален капитализъм, който ни се рекламира като еманация на най-върховните постижения в историята на човечеството, всъщност концентрира властови и финансови ресурси, състои се от корпорации, международни финансови институции, медии, академични организации ,НПО и прочие .Ето в това се състои мекостта на имперската сила на САЩ и чрез тях и на Световната дълбока държава, която невидимо и незабелязано контролиран целия свят. Меката имперска сила САЩ под прикритието на иначе хуманната идея за правата на човека налага и морално и ценностно компроментирани разбирания за нововъзникващи права и свободи (като правото да има трети пол и родител 1 и родител 2 ), които искат да наложат на целия свят като средство за морално разложение сред хората по принципа" разделяй и владей" и" манипулира и управлявай .Ето че и през септември месец 2021 година Европейският Парламент чрез Резолюция призова държавите-членки да признаят еднополовите бракове на своя територия, за да гарантират еднакви права на хората с нетрадиционна сексуална нагласа в границите на Съюза .Това е разбирането за демокрация днес! А къде е нашата малка България във всичко това, дали трябва да застава само на едната страна, както чертае геополитическата й евроатлантическа ориентация или по-скоро трябва да заеме мъдрите позиция на балансьор и посредник и да запази вековната си историческа и духовна връзка с братския руски народ ,като не допусне да се превръща в обект, в територия и пушечно месо на нов военен театър с цел реализацията на чужди геополитически интереси. Къде ще застане нашата страна по отношение на вписаността си в европейските и световни икономически и политически процеси, какво отношение ще вземе по новите идеологии на мултикултурализма и неолиберализма ,как социално-икономически и политически ще построи своята държава ,какви ценностни устои ще отстоява в своето българско обществено развитие? Въпроси пред българските политици, който стоят за решаване!

Категория:

Comments

Аналитици на Русия и на Православието недвусмислино се произнасят:

<< Они (англосаксите) хотят, чтобы нас не было. >>

Дядо Иван и
преди, и сега е наш
брат! — Да се знае!...

Адмирации, Камелия, за човечната и смела статия!
България преди 5 хил. години забранява робството
на своя територия. Колко епохи след това станаха
робовладелски?! Днес под прикрити форми също се
проповядват такива автичовешки принципи. Време
е светът да приеме божествения принцип "Обичай
Ближния като себе си!", за да спре самоизяждането!

Благодаря ви Rhumefan и господин Попов за мъдрите думи! За съжаление виждаме че човечеството все още е не е узряло в духовен и морален аспект. Оттук идват всичките злини. Рецептата за духовната болест на човечеството е да следваме, както вие казвате, господин Попов общочовешкия принцип "Да обичаме ближния както себе си" и "Да постъпваме с другите така както бихме искали с нас да постъпват"! Духовният , моралният път на човечеството нагоре все още не е извървян, въпреки невероятния технологичен напредък за последните две-три столетия!

Pages