СЪВЪРШЕНСТВОТО

съвършенството
е ЛЮБОВТА — КОЯТО
БОГ ни завеща —

за благоденстване и
доусъвършенстване

Категория:

Comments

Прекрасно е и мъдро!

БЛАГОдаря! Искрено!

Pages