КТЪСТОПЪТЯТ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО-ОТ РАЖДАНЕТО НА ВСЕЛЕНАТА ДО ВОЙНАТА В УКРАЙНА

Автор Камелия Базова

Кръстопътят на човечеството- религия, наука и политика
(От раждането на Вселената до войната в Украйна)

Автор: Камелия Базова

"Човек вижда толкова, колкото знае "Гьоте (1749 -1832)

"О, решете ми гатанката на живота. Кажете ми какво е предназначението на човека ? Откъде е дошъл и накъде отива ?"Хайнрих Хайне( 1797 -1856)

Двата най-важни дни в живота са : денят, в който си роден, и денят, в който разбереш защо." Марк Твен (1835 -1910)

С голям интерес чета книгите на академик Божидар Палюшев. Имала съм и честта да посещавам негови лекции, организирани от ИНГА( интердисциплинна гражданска академия ) в сградата на Столичния Дом на Науката и Техниката в град София. Изключително интересна книга, която сега разлиствам е "Глобализъм ,Апокалипсис и Физика на Бога". Всъщност това е Физика на торсионните полета, които полета са част от теорията за енергията и се свързват с възможността за излъчване на частици без маса и енергия, които пренасят информация във вакуум със скорост надвишаваща с порядъци скоростта на светлината.Най-
новите направления в астрономията и физиката поставят въпросителна пред "Теорията за големия взрив", която теория е създадена от белгиеца Жорж Льометр през 1927 година и според която Вселената е възникнала от експлозия на първичен атом преди 13,7 милиарда години. Новите направления в науката всъщност насочват към хипотезата че Родителят на Вселената, на безкрайните космически дълбини, в чиито безпредели плува и нашата планета не е експлозия на първичен атом, а енергийно- информационно поле ,тоест "В началото бе словото", както пише в Библията .Като вярваща православна християнка и като човек на книгите често съм се замисляла върху въпроса за връзката между религията и науката. Оказва се че БОГ е не само религиозна концепция, но и научна хипотеза! Нашият светоглед представлява сложна когнитивна система, формулирана от твърдения, които ние оформяме с помощта на етиката, логиката и аргументацията и които могат да бъдат проверими или непроверими в човешкия опит, доказани или недоказани от науката. Обикновено резултатът от този род мисловна дейност, която се включва в нашия светоглед е изграждането на модел на света, който засяга отговорите на вечните въпроси -Какво е човека ? Какъв е смисълът на живота? Има ли Бог и какво е Бог, Какво представлява Вселената, времето пространството и т.н. Много често отговорите на тези въпроси са обект на научни търсения, но ако наука отговаря на въпроса"Как"?, то вярата отговаря на въпроса "Защо"? Връзката между двете е безспорна и книгите на академик Палюшев касаят именно тази връзка . За пример един цитат от книгата, която чета в момента илюстрираща връзката религия- наука " Твърдението в Библията че Бог е създал света от нищото поразително се съгласува с едно важно свойство на видимата вселена -плоскостта, тоест неразличимостта на вселената в глобалните й мащаби от плоското евклидово пространство.Вселената следователно е едно многообразие от естествени причини , действащи в една ограничена система ,която в своята съвкупност се свежда до нищото. Свойството плоскост на вселената е израз на нищото .Само по този начин вселената може да се подчинява на определен порядък, който не предизвиква объркване и неяснота в нашето познание за нея." Всъщност материалистическия светоглед, на който до голяма степен е подчинена науката днес ,не може да обясни наличието на такива качества като интелигентност, способност за разумност и познания, както и способността за творчество, а именно те са отражение на трансцедентността на Бога( а ние сме деца, творения на Господ ) и сами по себе си са източник на познание. Те са отражение на онази действителност, която се намира извън пределите на материалистическото познание и опита, извън пределите на това което виждаме и чуваме, извън пределите на материалния свят . И още един цитат от книгата "Демокрацията се гради в морално чиста социална среда "казва акад.Палюшев. Да, често забравяме че недъзите на нашето политическо, икономическо и социално битие се дължат най-вече на липсата на морал и ценности! Алчността, егоизмът са коренът на всички злини в света. Резултатите от тази морална и ценностна криза са очевидни, само малко примери. Свидетели сме на огромен дисонанс между научно-техническото развитие на човечеството и неговото морално, духовно падение. Само в рамките на 20-ти век бяха сътворени две Световни войни ,като жертвите в Първата световна война са 9 442 000 човешки живота. във Втората 50 000 000 човешки живота. След Втората световна война в конфликти осъществени от демократичния Западен свят на други континенти са загинали около 55 милиона души.Днес 10% от най-богатите хора в света контролират 84% от богатството на планетата. Интересен и засега не ясен е и отговорът на въпросът дали коронавирусът е природен или лабораторен продукт. Всъщност имаме сериозни основания да смятаме, че корона вирусът може би е дело на човешки ръце направлявани от сатаната, след като Русия откри в Украйна множество американски лаборатории за производство на биоло гично оръжия
е, за което, разбира се, "демократичният "свят олицетворяван от САЩ и Запада мълчи. Конвенции за забрана на биооръжие има още от 20-те години -1925 година е подписана Женевска конвенция която забранява използването на биологично оръжие по време на военни действия, но държавите не ги спазват. Мащабни изследвания за създаването на биологични оръжия започват от 40-те години на 20-ти век. Япония започва био разработките през 1918-та, САЩ през 1942, Съветският съюз също. Единственият доказан факт на умишлено използване на биологично оръжие през 20-ти век е заразяването на китайски територии с бактерии на чума през 30-те и 40-те години от японците. През 1925 година, както споменахме по-горе, Женевският протокол забранява използването на биооръжие. По-късно Международна конвенция за биологичното оръжие е подписана от 1972, която забранява производството и използването му под всякаква форма, но големите Велики сили взаимно се обвиняват че не ги спазват и в списъка с нарушителите влизат вече около 17 страни. Все пак нека не забравяме, че първият микроскоп е изобретен от холандският лекар Антон Левенхук през 1675 г. Първият случай на използване на биологично оръжие в модерната ни история изследователите отбелязват 1767, когато Сър Джефри Амхерст- британски генерал подарил на индианците, които били съюзници на враговете на англичаните- французите, одеала, с които преди това били завивани болни от сибирска язва.
Не знаем какво представлява коронавирусът, но имаме своите подозрения какъв е неговият произход. Знаем обаче със сигурност, че след разгара на covid кризата през юни 2020 година световните финансови активи са се повишили с 2 % спрямо 2019 година .Спекулативният световен финансов капитал надхвърля многократно реалното стоково покритие на световната икономика. Накъде върви светът!?
През 2008 година
Бил Гейтс формулира понятието "креативен капитализъм", който хем щял да намали неравенствата по света, хем щял да работи за генерирането на печалби. Лидерът- на Световният икономически форум Клаус Шваб през 2020 година написа книга за "Великото зануляване" и за бъдещето на новият капитализъм, който щял да премахне различията между бедни и богати, но в същото време щял да унищожи държавните и национални граници( !?!) Затова нека да си спомним думите на Путин, когото сега заради войната в Украйна западната пропаганда нарича "новият Хитлер" по време на онлайн форума в Давос 2021, организиран от Световния икономически форум. Там сатанизираният сега руски президент казва, че приключва епохата за усилията за изграждане на еднополюсен свят и че глобализацията доведе до мощен подем в развитите страни, от който най-голяма изгода получи един процент от световното население и че на практика тя донесе социално-икономическа, ценностна криза и демографски последици, в които човечеството рискува да загуби цивилизационни и културни материци. Неписаните правила на "Вашингтонския консенсус", който стана рецепта за прехода и у нас, според руският президент дават приоритет на ръста на икономиката , на частния дълг и ниските данъци за богатите и корпорациите .Путин смята, че Четвъртата промишлена революция, основана на автоматизацията и роботизацията, води до структурни промени на пазара на труда и застрашава с икономически и социални кризи и неравенства. Всъщност, мисля си аз ,сложните проблеми в икономически, политически ,социален и духовен аспект, са още по-сложни предвид на това, че те представляват система от взаимносвързани елементи. Именно в този лабиринт и кръстопът, на който е застанало човечеството в началото на третото хилядолетие след Христа, извиква на дневен ред актуалността на левите идеи за справедливост, солидарност, равенство и на патриотичните идеали за Вяра и Отечество ,защото скритата цел на световното задкулисие е да вкара човечеството в безродна, глобална и финансова Матрица, която подчинява хората на материалистична, хедонистична потребителска култура, а истински свободният човек е този, който не е загубил здравите си цивилизационни и духовни корени на Вяра и Отечество! Истински хуманен елит е този, който се стреми към многополюсен свят и към баланс на интересите ,към съблюдаване правата на най-уязвимите. Скритата зад кулисите дълбока държава, целяща еднополюсно световно глобално управление, сееща войни и конфликти, прикрива истинските си цели зад политкоректни фрази, зад смокиновото листо на Демократичните ценности, но това смокиново листо става все по-прозрачно и по-прозрачно.
Учените ни откриват нови светове и пространства, а ние продължаваме да затъваме във войни и конфликти! В световен мащаб военните разходи надишават многократно повече социалните разходи за хората и за изграждането на демократични институции.На това място ми идва на ум мисълта на Артур Шопенхауер, който казва че „ Източникът на всички войни е непреодолимото желание да се краде”.В този смисъл на войната може да се погледне и от друга гледна точка- като вид доходоносен бизнес, от който са заинтересовани произвеждащите оръжие мега компании и страни. Такива са "хуманните" войни на САЩ и
Запада- в Ирак загинали над 1 милион иракчани под бомбеният "хуманен" килим на САЩ ,в Югославия -загинали и ранени около 6000 сърби между които и 2000 деца със забранени от международни конвенции касетъчни бомби с обеднен уран и в противоречие на устава на ООН, ами Виетнам, Авганистан ,Либия и т.н.!?
А кланетата над индианците, а тоновете бомби изсипани върху цивилното население във Виетнам и убитите хиляди виетнамци, сред които и деца и в резултат на които и днес се раждат бебетата с генетични увреждания в тази азиатска страна!?
А робството и расовата сегрегация, обявяването на афроамериканците за "3/5 човеци" в САЩ, атентатите в църкви на чернокожи през 60-те години ,за които престъпления до 90-те години няма нито един подведен под съдебна отговорност!?
САЩ единствени са използвали ядрено оръжие в Хирошима и Нагасаки.
Но това са "хуманни" бомбандировки, това са "мироопазващи демократични" операции и загиналите в резултат на тях хора между които и деца не се водят жертви ,за тях никой не скърби, за тях нито една медия не пише.
Разбира се, войната в Украйна от морална гледна точка е напълно недопустима и никое нормално човешко същество не би одобрило каквато и да е война от когото и да е инициирана. Но мотивите заради
който Русия започна тази война са много по-различни от войните на САЩ.
Във войната която се води сега Русия иска да защити своите национални интереси, след като осем години проамериканските украински правителства дошли на власт след организирана от САЩ цветна революция през 2014-та избиваха чрез нацистки украински групировки снабдени с американско и натовско оръжие над 15 хиляди руснаци в Донецк и Луганск и след като НАТО ограждаше като тесен обръч Русия, въпреки заявените намерения след края на Студената война, че няма да се разширява на Изток.
От 2015 година в Украйна, която не е член на НАТО има бази на Пакта и американско обучение на украински нацистки части избиващи руснаци в Донбас .
Демократична Украйна желаеща бързо да влезе в Европейския съюз нарушава правата на българи и руснаци, забранява опозиционни медии и партии, имаше и избити изгорени българи, както и изгорени български знамена в Украйна.
А в момента САЩ и Запада воюват индиректно с Русия пращайки оръжия на Украйна.
САЩ подкрепят и организират всякакви цветни революции.
Под ставащото все по- прозрачно покривало на демократична американска и западна,евроатлантическа реторика за "демокрация и човешки права" се вижда че се реализира теорията на контролирания хаос на Института Санта Фе на Джин Шарп и Стивън Ман.Така САЩ организират цветни революции и прокси войни като тази в Украйна, за да разрешат своите икономически проблеми, за да реализира своите геополитически интереси и за да запазят своето световно господство. В резултат на тази война в Украйна Европа ще се раздели от Русия, ще плаща пръскъпо за американски газ, ще разреши икономическите проблеми на САЩ за сметка на обедняването на бедните европейски страни като нашата, но какво им пука на Щатите, най-важно е Европа да е американски Троянски кон и Русия да бъде натикана в ъгъла и да стои далеч и разделена от" Старата дама!" Всъщност американското господство е господство на международният спекулативен финансов капитал и на задкулисната" дълбока държава".
Да си спомним за диктсторските режими в Латинска Америка от близкото минало, които изпълняват геополитическите икономическите интереси на САЩ.
САЩ наричат "демократи" всички протестиращи в Русия срещу Путин, а протестиращите в Америка са "вътрешни терористи".
Забравихме ли за американското въоръжаване на "Воините на Аллаха" и Бен Ладен когато трябваше да се бият срещу руснаците в Афганистан и които по-късно, по ирония на съдбата,се превърнаха в световни терористи насочили оръжието си и срещу САЩ и целият християнски цивилизован свят.
За всички тези престъпления обаче САЩ не могат да бъдат подведена под отговорност .
Например Югославия заведе дело за бомбандировките срещу САЩ, американците се изключиха от делото и Трибуналът се съгласи като едно от обвиненията бе за геноцид, а Щатите след 40 години подписаха Конвенцията за геноцида, но при условие че тя е неприложима към САЩ. Даже Конгресът прие закон подписан от тогавашния президент Буш, който даваше на Белия дом правото да нападне Хага със сила в случай че пред Съда бъде изправен американски гражданин.
Така че, да, няма добри войни, но поводите за войните са различни.
Очевадно е ,че властва двоен стандарт в международното право. То може да бъде нарушавано от САЩ и Запада, докато всички останали държави трябва да го спазват.
Международният ред, моралът и стандартът е двоен- жертвите в Либия, Ирак, Афганистан, Югославия и прочие са допустими защото са извършвани, от "демократичните" САЩ ,но Русия е "агресор" и Путин е "престъпник" .
Освен това войната днес в нейният класически смисъл е обогатена от нови фоми- хибридни, информационни, технологични, медийни, пропагандни, и прочие войни.За жалост науката в нашето свръхтехнологично време, освен че е религията на новият, модерен човек, тя влиза в употреба в тези нови проявления на старата познайница на човечеството- войната.Науката днес често се използва за икономическии и политичеки цели и за жалост се превръща понякога в слугиня на парите и интересите- глобалното затоплане, фармацевтичната индустрия, ГМО, психотронно, климатично, биологично оръжие, дигитализацията и изкуственият интелект, които могат да се използват за политически цели и да нарушават човешки права и прочие. За съжаление, политиката използва много често и религията за своите цели и като пример можем да посочим тук ислямският фундаментализъм и тероризъм. Ето това са малка част от проблемите на съвременният свят, по които можем да намерим много информация и които ни карат да се замислим над вечните въпроси за същността и смисъла на нещата, на нашия живот и съществуване, за нашата роля и място, за нашата отговорност в този свят.Но науката, освен че често за съжаление влиза в съюз с тъмните сили, за щастие тя не винаги е изправена пред опасността да даде път на злото, защото знанието, науката е полет на духа, на мисълта, и възможността на човека да открива нови светове и пространства.Например на базата на най-новите научни открития- квантовата физика,” физика на Бога”- акад.Б.Палюшев и теорията за торсионните полета, машината на времето и „огледалата на Козирев” и т.н. пред нас се разтварят нови и необятни светове, разкриващи връзката на човека с безкрайната Вселена, с необятното разумно-космическо пространство и на тази основа възниква и нова наука- космическа антропоекология, чийто обект е възстановяване на връзката на човека с Космоса.Това е нова възможност за просветление, за надмогване на затворения ни, егоцентричен, егоистичен, взаимноунищожаващ се земен човешки свят, в който хората се борят и избиват за територии, за ресурси, за власт, влияние и надмощие! Новите научни хоризонти ще одухотворят и извисят нашето съзнание-възможност, която има и религиозният човек, защото религията, както и науката са едни духовни сфери, които отварят прозорци към нови, паралелни и нравствено по-извисени светове и пространства! Големите, вечните въпроси от картината на Гоген „ Кои сме? Откъде идваме? Накъде отиваме?“ още не са решени.Човечеството има много дълъг път пред себе си.... Така че човекът е едно био-психо-социално и духовно същество в развитие, което се опитва само да разгадае себе си, но това е трудно, защото то самото е част от въпроса и му предстои още много дълъг път, по който не бива да забравя за космофилогенетичната пътечка, по която се е формирал интелектът му и която откриваме в духовните учения, в религиите.Затова много е важно, вървейки по дългия път на развитие пред себе си, да не забравяме своята връзка с мега света, с планетата, с Космоса и да се стараем да бъдем по-добри и по-мъдри! Затова е толкова необходимо да акцентираме на ценностите, на морала, защото от нивото на нашето духовно, морално развитие, ще зависи и степента на развитие на нашия социален, икономически, политически свят, ще зависи и начинът и целите за които ще използваме достиженията на науката. Подчертавам това, защото не бива да се забравя , че науката, знанието е и нравствена категория, територия на духа, защото разумът много лесно може „ да роди чудовища”, когато човешкият ум, науката, познанието блокират моралните, етични, нравствени регулатори, когато научните постижения се използват като средство за власт, надмощие и контрол. Ето защо днес, в началото на третото хилядолетие след Христа е особено нужно да се постигне синтез между древното и съвременното знание, между научното и духовното развитие на цялото човечеството!
„Богат е не този който има много, а който се нуждае от най- малко”.
В тази не само здравна , политическа, икономическа, но и преди всичко морална, духовна криза в която се намираме днес е важно да знаем че
не славата, не парите, не богатствата, нито пък медийната известност, а Добротата, Честността, Почтеността, вярата в Бога, чистотата на сърцето и съвестта са важни! Именно идеалите и ценностите ни правят истински хора и оставят дълбока и вечна следа и след нас!
Както е казал Антоан дьо Сент-Екзюпери в „Малкият принц” „ Най- същественото е невидимо за очите”. Именно тези невидими неща са смисълът на живота, те са тази Вселенска, Божия Премъдрост, която обгръща необятното синьо на простора, зеленото на листата, недостижимо високото на звездните трепкащи капчици и безкрайното на космическите дълбини с нежната мелодия на Любовта, на тази висша креативна сила, която е вечен източник на живота и победител над смъртта!
Материалните неща, парите не ни вършат работа пред мъдрите Небеса- те са лъх на вятъра, изтичащ през пръстите пясък, те са временни, нетрайни и тленни неща, които са само средство да преживеем физически този земен живот, но не бива да се превръщат в цел, защото в тях няма смисъл! Не в материалното, а в духовното, в сърцето и в душата е истината и красотата!
В тези трудни времена в които живеем трябва да знаем, че гневът, омразата и гордостта са отрова за нас самите, че даването е принципът на изобилието, че непрекъснато трябва да държим отворени умът и сърцето си към Бога, защото наистина Духовните и морални принципи на нашата Християнска Вяра са единственият път за спасението на човечеството!!!

Категория:

Comments

Адмирации, Камелия!
Поредно обективно, аргументирано и човечно есе
за днешното критично състояние на нашата Майка
Земя и за живота на нейните богати и бедни деца!
Макар и хора тленни,
на Бога сме подобни
с делата благородни!

Благодаря ви господин Попов !Живеем с надеждата за по-добро бъдеще! Вярвам в това! Бъдете благословен вие и нашите приятели в този прекрасен сайт! Христос возкресе!

Pages