9 СЕПТЕМВРИ В ОГЛЕДАЛОТО НА ИСТОРИЯТА

9 СЕПТЕМВРИ В ОГЛЕДАЛОТО НА ИСТОРИЯТА

Автор-Камелия Базова

Старите български филми ,мемоарите на управляващите по време на социализма, включително на Тодор Живков, разказите на хората живяли тогава ни пренасят( поне по- младите като мен, нямащи съзнателни спомени от този период) като с машината на времето в "престъпния" български комунизъм, обявен със закон от 2000 г. за такъв(!?). Днешните ни учебници по история, която децата учат в училище задраскват с голям червен хикс този етап от развитието ни с клеймото "престъпно, забранено, криминално!" Да напомня ,че с решение на Европейския парламент от 2019 година се слага знак за равенство между фашизмът и социализмът, което от научна гледна точка е абсолютно неправилно. Не само заради несъразмерността на броя на жертвите, но и заради коренно различните и противоположни идеологически системи .Фашизмът е човеконенавистна, расистка, антихуманна идеология насочено срещу други хора и други народи, докато реалният социализъм почиваше на човеколюбивите идеи, свързана с ценностите равенство, социална справедливост, солидарност и така нататък. Тоест това решение на Европейския парламент ,както и на българското Народно събрание 2000-ната година, с което се обявява социалистическия период за престъпен, е продиктувано от чисто субективни, идеологически и политически причини и не почива на сериозна научно-обоснована историческа гледна точка.
Интересно какво е било тогава според днешните учебници и според действителността, която мнозина помнят .От научна гледна точка
социализмът бе един успешен метод за индустриализация и модернизация, който реши задачата, с която не успя да се справи българската държава преди 1944 г., когато страната ни е била с преобладаващо селско население и в прединдустриална фаза на развитие. По-късният исторически преход от традиционно към индустриално общество, липсата на силна буржоазия, която бе фактор за социално-икономическа еволюция за две три столетия в западните демокрации, наложи друг ускорен метод на модернизация. Според мен - и социализмът, и капитализмът са две форми на едно и също модерно, индустриално общество. Те са двете рационални идеологии на Новото време, в което живеем. Политико-идеологическите характеристики са различни, но и двете исторически формации имат сходни в социално-икономически аспект черти - индустриализация, урбанизация, секуларизация, модернизация на изостанали общества с феодални структури. Ето защо и според много научни изследвания, включително и на западни учени, от средата на 70-те години на ХХ век държавите от Източна Европа именно благодарение на социализма са завършили процеса на радикална трансформация и са формирали социално-икономически системи от модерен тип. Говорим за един ускорен, прескачащ векове метод на модернизационно развитие.
По време на същия този социализъм обявен от днешните либерали и евроатлантици за " престъпен" в университетите на Съветския съюз и на социалистическите страни са се обучавали хора с различен цвят на кожата, хора от различни континенти, докато по същото време в "меката на демокрацията" САЩ чернокожите американци били убивани чрез бомбени атентати в църкви на чернокожи през 60-те години например!
В този "престъпен" социализъм Съветската империя е единствената в света в която колониите дори са по-богати от центъра.
Днес социализмът е мръсна дума за неолибералите, защото извършил много престъпления- лагерите, Възродителния процес.
Да допълним, че Възродителният процес, който нарушава безспорно човешките права е провокиран от сепаратистките действия на турското малцинство инспирирани от Анкара тогава. Да напомним за атентатите на турските националисти на гара "Буново" в която загиват български деца и майки. За агентурната мрежа на турското разузнаване и шпионска дейност на територията на България. За село Корница, когато през 1972-ра година български власти не са били допускани там и в продължение на месеци на площада на селото се развява турско знаме. Когато през 1973-та МВР влиза в селото възникват стълкновения. Да напомним затова, че Живков реабилитира родолюбивата българска истина по македонският въпрос, въпреки неблагоприятния натиск отвън.
Да напомним, че въпреки че тогава България е била сателит на Съветския съюз, тя не е допуснала на своята територия съветски военни бази. Да напомним, че българският лев е имал златно пикритие.Да напомним, че по степен на развитие и жизнен стандарт България е била сред 30- те най развити страни в света. Да напомним, че Живков е осъзнавал и позитивите и негативите в социалистическото развитие и в поверително писмо до М. Горбачов предлага трезв анализ на социалистическата система и мерки за нейното адаптиране и модернизиране с оглед технологичните и иновативни промени в света.
Да напомним, че Живков в края на режима лавира между Съветски съюз и Запада предлагайки на баварския канцлер в края на 80-те дори и България да стане член на Европейската икономическа общност (днес ЕС).Да напомним, че Живко всъщност е бил радетел за плавен и постепенен преход не към див капитализъм,а към реформиран социализъм следвайки за пример китайският модел и започва своите реформи, като Указ 56, стопанска самоинициатива на предприятията и т.н.
Но е нямал историческият шанс да извърши реформите, защото е бил свален от власт от прокапиталистически неолиберална част на комунистическа номенклатура (със съдействието на Горбачов, руският посланик тогава Шарапов и Вашингтон), която извърши прехода по рецептата на Вашингтонския консенсус и прехвърли цялата вина за зверствата на комунистическия режим върху Живков.
Така се извършиха промените "от план към клан "и от развития социализъм остана разбития социализъм и ограбената социалистическа средна класа - това се случи през тези 33 години преход!
По данни в доклада на ЮНЕСКО за бедността статистиката показва, че през 1989-та в Източна Европа и в европейската част на СССР са живели под прага на бедността 14 милиона души. През 1996 г. под прага на бедността живеят вече 168 милиона.
И още няколко статистически факти.
Анализатори са изчислили ,че богатството на съвременния свят се оценява на около 90 трилиона долара. Един процент от световното населението е около 75 милиона души и те притежават около 35 трилиона долара. 15% от световното население, т.е. "златният един милиард" души, тоест световната средна класа притежава около 40 трилиона долара. Останалите 10-15 трилиона долара( трохите) са за 85% от световното население, тоест около шест и половина милиарда души. Ето това е световният неолиберален капитализъм към който са втурнахме през глава след 1989 г.!
Това е "раят" неолибералния рай и "краят на историята" на Фукояма!
Ще кажат" капитализмът не е вършил престъпления като комунизма".Дали!?
Да подчертаем, че лагерите не са открити от Тодор Живков, а са закрити от Тодор Живков през 1962 година. Правя и уточнението, че политически лагери е имало в България и преди 1944-та г.-" Гонда вода " , " Кръсто поле" женски отдел на лагера"Свети Никола" и т.н.. Да напомним за отрязаните партизански глави, разнасяни на кол, за жертвите от годините на Белия терор -хиляди избити българи" клани така, както турчин не ги е клал", по думи на Антон Страшимиров. През "демократичните" години преди 1944 г. са били избивани и деца по политически причини, като шестте ястребинчета. Да напомним, че лагерите не са измислени от Хитлер или Сталин ,а от цивилизованите англичани по време на Първата Англо-Бурска война .Правя уговорката , че престъпления, за съжаление , са вършили и демократичните западни държави, като колониализмът, робството ,расизмът, а след Втората световна война във войни водени от Запада в други континенти са загинали около 50 милиона души . Да напомним и за "хуманните "бомби, които НАТО изсипа върху Югославия през 1999 г. в нарушение на Устава на ООН и със забранените от международните конвенции касетъчни бомби с обеднен уран, в които загинаха и бяха ранени около 6000 човека, между които и 2000 деца! Това също беше направено в името на демокрацията и човешките права". Но всички тези факти не ги пише в учебниците по история.Не са обявени за престъпления! Ето това е двойният стандарт, в който ясно прозира политико-идеологическата причина за очернянето на социализма и натискът за това очерняне отвън- НПО-та и фондации финансиращи издатели на учебници и прочие.
Може би след 50- 100 години историята обективно ще се произнесе за този период на своите страници, който днес под диктата на неолибералната идеология е цензуриран, задраскан и фалшифициран в учебниците на децата ни .

Категория:

Comments

Адмирации за силното и смело есе, Камелия!
На тази дата календарна
България, на Райха вярна,
избра Антантната посока
в поредната война жестока!
Така, платила с кръв вината,
не бе разкъсана страната!

Благодаря Ви, г-н Попов!Бог да пази България!

Pages