"НА УЧИТЕЛИТЕ, С ЛЮБОВ!"

Всеки има учители сърдечни,
които учат ни да бъдем умни
и да бъдем българи човечни
в дни щастливи и преломни!

Категория:

Comments

Честит празник на учителите!
Днес -пети октомври е международен ден на учителя.
В Япония единствените поданици, които имат право да не се поклонят на императора са учителите, защото японците смятат, че без учители няма да има и императори.
А както сказали и мъдрите хора "учителството единствената професия, която подготвя всички останали професии".
Поклон пред учителите- нашите съвременни будители, защото учителството е духовна мисия!
Особено в това наше сложно нравствено и морално деградирало време, учителите са светлината ,факелът който осветява пътя към истината, към знанието и прогреса! Честит празник!

УЧИТЕЛ - име
свято - тъй наричали
един СПАСИТЕЛ

Pages