( *** )

... м`оли дяволът
за покаяние ... от
отчаяние ...

... м`оли дяволът ...
от отчаяние ... за
покаяние ...

.....................................

Г`ОСПОДИ , простѝ
му , стѝга той в Добр`о да
се превъплътѝ ...

Категория:

Comments

друга редакция:

мо̀ли дяволът
за покаяние - от
отчаяние

мо̀ли - ужасѐн
от грях и самота - за
любветоплота

...............................................

ГО̀СПОДИ - простѝ
му - стига той в Добро̀ да
се превъплътѝ

Pages