ПРОЧЍТАЙКИ „ПЪТЕВОДНА ОБИЧ“ НА ANGEL POPOV

от майки всички
сме родени и да са
благословени

Категория:

Comments

Благодаря ти, rhymefan,
за този майчин благослов!

Уважаеми господин Попов!
И аз благодаря! - Че Ви познавам, при все че само чрез сайта и чрез фейсбук!
Още веднъж - благодаря!

Pages