ЦЕНАТА

Европейски храненици
в Руско-Турската война
бият се за куп жълтици
под султански знамена!

А братушки Свободата
плащат с кървава цена,
затова сме родни братя
с тях за вечни времена!

Категория:

Comments

с всички братушки
билѝ сме си и ще си
бъдем все! дружки

........................................

и след разпада
на Съветския съюз
сме си братушки

а който драпа -
да не сме братушки - с блян
е по Катюшки

Благодаря, rhymefan,
за чудесните частушки
за Народните братушки!

Pages