Добре дошли!

Дата: 09.09.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

Една, че две, че три
предизборни игри:
как с чуждите пари
се правят на добри!

Дата: 08.09.2021
Категория:

ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ ИЛИ ДЕСЕТИ НОЕМВРИ?

Камелия Базова

Дата: 08.09.2021
Категория:
Автор: rhymefan

любвенебеса
във всяка дума — с обич —
ГОСПОД БОГ пося

Дата: 07.09.2021
Категория:
Автор: rhymefan

човек е птица —
по-особена и
по-поробена

..............................

*https://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=130&WorkID=3375&Level=3

Дата: 07.09.2021
Категория:
Автор: rhymefan

на БОГ Заветът
на Заветите е стих —
зовящ ОБЍЧАЙ

Дата: 06.09.2021
Категория:
Автор: rhymefan

и
пра̀веден дяволът
стана — защото му
дръпнаха от висините ухото

.................................................

алтернативно:

и
пра̀веден
дяволът
стана

защото

му
дръпнаха
от
висините
ухото

Дата: 05.09.2021
Категория:
Автор: rhymefan

„Приятно ми е,
Любов Вселѐниева
Палѝсъ̀рцева!“

„Също и на мен,
Любен Всеотдайников
Безкористников!“

Дата: 05.09.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

Два полюса земни
управляват Земята:
Северен и Южен.
Два полюса древни
определят Съдбата:
"Разделяй и владей!
и "Съединението
прави Силата!"
Да бъдем силни,
а не разделени!

Дата: 04.09.2021
Категория:
Автор: rhymefan

БОГОвдъхновени
любопитствата
научни
и
благословени

Дата: 03.09.2021
Категория:
Автор: rhymefan

Ражда се бебче,
от радост изплаква и
ОБИЧ очаква!...

Pages