Добре дошли!

Дата: 29.06.2022
Категория:
Автор: Angel Popov

Всеки ражда се свободен,
но продаде ли Свободата,
става цял живот поробен
на Властта и на Парата!

Дата: 28.06.2022
Категория:
Автор: rhymefan

който работи —
животи окриля и
обич разстила

който работи —
разстила любов и
животи окриля

..........................................

всеки занаят —
градивен колчем ѐ — е
Богоблагодат

Дата: 26.06.2022
Категория:
Автор: Angel Popov

Истината е красива,
дори да е горчива,
защото е правдива!

Дата: 26.06.2022
Категория:
Автор: Angel Popov

Много политици
са на наркотици,
алчни за парици!

Дата: 25.06.2022
Категория:
Автор: rhymefan

и вече лято
цари сърцато

и обич всява
и незабрава

и вече лято
цари и властва

и с топлотата си
скръб препятства

Дата: 25.06.2022
Категория:
Автор: rhymefan

В човешките душѝ
прѐобич
щъка —

един небесен гълъб
я
нацвъка!

В човешките душѝ
прѐобич
гложди —

един небесен гълъб
ги
предвожда!

В човешките душѝ
прѐобич
царства —

един небесен гълъб
в тях
митарства!

Човешките душѝ
прѐобич
раждат —

и с гълъба небесен
я
подклаждат!

................................................

Подклаждат я
и я
разпространяват —

всемирно —

и небето
доближават!

Дата: 24.06.2022
Категория:
Автор: Angel Popov

Йоановден и Еньовден -
Велик е ден и Свят е ден,
Богословен и Вдъхновен!

Дата: 24.06.2022
Категория:

ПОЛИТИЧЕСКИ ТУРБУЛЕНЦИИ

Автор: Камелия Базова

***
Дата: 22.06.2022
Категория:
Автор: rhymefan

Любовта я
уволниха
и Те, Боже,
наскърбиха...

Любовта я
унизиха
и се, Боже,
озвериха...

Любовта я
угнетиха
и се, Боже,
с ад сдобиха...

Дата: 22.06.2022
Категория:
Автор: Angel Popov

Които Правда казват
и с действия доказват
Неправдата наказват!

Pages