Добре дошли!

***
Дата: 21.06.2022
Категория:
Автор: rhymefan

светулка свети
със студена светлина
сред сърцесгрети

Дата: 21.06.2022
Категория:
Автор: Angel Popov

Добре дошло си, Лято,
със слънце като злато
да разкрасиш Земята
и размразиш сърцата!

Дата: 19.06.2022
Категория:
Автор: Angel Popov

На Мърфи Законите
не спазват каноните
на фалш и пагоните!

***
Дата: 19.06.2022
Категория:
Автор: rhymefan

опр'е ли въпрос
до пар'и - от оч'ите
зав'алят искр'и

Дата: 19.06.2022
Категория:
Автор: Angel Popov

След Паисий България
не е пръст територия,
а Родина с История!

Дата: 19.06.2022
Категория:

КАК ДА ОЗДРАВИМ БОЛНАТА СИ ПОЛИТИКА

Автор: Камелия Базова

Дата: 16.06.2022
Категория:
Автор: Angel Popov

Бурно време, зарад бурите
като мълнии са думите,
виждат ги дори и слепите
и дочуват ги и глухите!

Дата: 15.06.2022
Категория:
Автор: rhymefan

след
слухтене и
топене повишен е

Дата: 15.06.2022
Категория:
Автор: Angel Popov

За всичко има Ведовден,
за Лошото и за Доброто,
Човек от Бог е сътворен,
за да воюва срещу Злото!

Дата: 14.06.2022
Категория:
Автор: Angel Popov

Харесва Тъмнината
дори и Светлината,
за да брои Парата!

Pages