Добре дошли!

Дата: 03.06.2021
Категория:

За същността на политиката

Камелия Базова

Дата: 03.06.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

Прекрасните рози,
даже в малки дози,
пазят от неврози!

Дата: 02.06.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

Настъпва безлюбието
срещу човеколюбието
зарад сребролюбието!

Дата: 02.06.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

Лъвът Балкански
с Орелът Руски
съюз са Братски!

Дата: 01.06.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

"Съединението прави силата!",
а силата побеждава кривдата,
за да царува вечно правдата!

Дата: 31.05.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

Старите казват,
младите действат,
или бездействат,
както им казват!

Дата: 31.05.2021
Категория:
Автор: rhymefan

now
like before

NATO means
war

...................................................................

опит за римуван превод:

преди
и сега

НАТО зна -
чи война

Дата: 30.05.2021
Категория:
Автор: rhymefan

— Учителю, що
е „даскалолѝвница“?
— Знаниепо̀й е!...

..............................................

друга редакция:

— Що е, учителю,
„даскалолѝвница“?
— Знаниепо̀й е!...

Дата: 30.05.2021
Категория:
Автор: rhymefan

„Като те видях,
прехласнах се по теб и
онемях...“ — пред БОГ —

на първата жена тъй
първият се мъж призна!...

Дата: 30.05.2021
Категория:
Автор: rhymefan

Ридае скръб: „Край
песен на фадѝща* в миг
ще се отприщя...“

..............................................

*фадѝща —
изпълнителка на „фа̀ду“

Pages