Добре дошли!

Дата: 12.11.2021
Категория:
Автор: rhymefan

„Свирка не става
от всяко дърво...“ — мамо,
опечалява...

„Свирка не става
от всяко дърво...“ — мамо,
рани разравя...

„Свирка не става
от всяко дърво...“ — мамо,
опустошава...

„Свирка не става
от всяко дърво...“— мамо,
душесковава...

„Свирка не става
от всяко дърво...“ — мамо,
любвелишава...

.........................................

„Свирка не става
от всяко дърво...“ — мамо,
мен вцепенява...

Дата: 11.11.2021
Категория:
Автор: rhymefan

безизходица
ли ѐ — помагат БОГ и
БОГОродица

Дата: 10.11.2021
Категория:

32 ГОДИНИ СТИГАТ!

Автор: Камелия Базова

Дата: 10.11.2021
Категория:
Автор: rhymefan

не повелява
любовта — сърце да се
обезсърчава

не разрешава
любовта — сърце да се
опечалява

а се вселява
в него и окриля го
и благославя

и разтуптява
го и го чрез себе си
ощастливява

.......................................

и завещава
му — чрез нея — небеса
да съзидава

да ги възвисява и
туптейки — озарява

Дата: 09.11.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

Нападна ме кохортата
на викусът с Короната,
но пазен от Природата,
подмина ме прокобата!

Дата: 07.11.2021
Категория:
Автор: rhymefan

детските очи
съгряват повече от
всякакви слънца

..................................

алтернативно:

очите детски
повече от всякакви
слънца съгряват

Дата: 07.11.2021
Категория:
Автор: rhymefan

не ѐ цупене —
мамо — а — наопаки
усмивка — за миг

Дата: 05.11.2021
Категория:
Автор: rhymefan

ограмотяват
небесата — като в обич
възпитават

......................................

алтернативно:

ограмотяват
небесата — като
в обич възпитават

Дата: 02.11.2021
Категория:
Автор: rhymefan

зло днес вандалства
и властва в републики
царства и кралства

Дата: 31.10.2021
Категория:

Честит празник на Народните будители!
В тежки времена живеем- здравна ковид криза, енергийна, ценова и безпрецедентни за 32-годишния ни преход трети предсрочни парламентарни съчетани с президентските избори. В навечерието на Първи ноември- денят на Народния будител често си задавам въпроса, а имаме ли будители днес и кои са те? Безспорно всеки един от нас може да изреди имена на големи изявени личности, хора със съхранен морален и обществен авторитет в сферата на науката, културата и изкуството. Аз се сетих се за професор

Pages