Добре дошли!

Дата: 22.05.2023
Категория:

ПОХОД НА МИРА И НАДЕЖДАТА

Автар: Камелия Базова

Дата: 22.05.2023
Категория:
Автор: Angel Popov

Честта и Съвестта,
сестри на Любовта,
са както на света
цветята в Пролетта!

Дата: 20.05.2023
Категория:
Автор: rhymefan

самата Петя
е поезия - и то -
свишеподета

Дата: 19.05.2023
Категория:
Автор: Angel Popov

Докато алчни управляват,
мнозината ще обедняват,
младежите ще заминават,
а старците ще намаляват!

Дата: 19.05.2023
Категория:

ЛИБЕРАЛНИ ПАРАДОКСИ

автор:Камелия Базова

Дата: 18.05.2023
Категория:
Автор: rhymefan

колко лъжи се
представят за истини -
все тъй мълчи се

..............................................

друга подредба
на думите:

колко лъжи се представят
за истини - все
тъй мълчи
се

Дата: 17.05.2023
Категория:

ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪЛНЕНИЯ И БЪДЕЩЕ

Автор: Камелия Базова

Дата: 17.05.2023
Категория:
Автор: rhymefan

омразата
е заразителна
и карантината заради
нея - повече от задължителна

Дата: 17.05.2023
Категория:
Автор: Angel Popov

Стремят се вразите
страната ни райска
с властта на слугите
да стане пак робска!

Дата: 17.05.2023
Категория:
Автор: rhymefan

една страна - от
древността по-древна - днес
е площ плачевна

една страна - от
древността по-древна - вън!!!
от дупка тевна

..............................................................

друга подредба
на думите:

една
страна - от
древността по-древна -
днес е площ п л а ч е в н а

една
страна - от
древността по-древна -
вън!!! от дупка т е в н а

Pages