Добре дошли!

Дата: 11.08.2021
Категория:
Автор: rhymefan

не може да се
благоденства — колчем дух
не възрожденства

Дата: 10.08.2021
Категория:
Автор: rhymefan

най-големият —
мамо — златотърсач е
БОГОтърсачът

Дата: 10.08.2021
Категория:
Автор: rhymefan

словата
омиротворяват

колчем
оримотворяват

...........................................................

същата рима в рамка на „хайку“:

словата оми-
ротворяват — колчем о-
римотворяват

Дата: 09.08.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

И вчера и днеска борбата
е между Трудът и Парата,
Трудът е творец на Земята,
но друг присвоява благата!

Дата: 06.08.2021
Категория:
Автор: rhymefan

отрезвяване —
в една страна ситнежът
твърде бавен е

Дата: 06.08.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

Правдата обединява,
кривдата разединява
и борбата продължава!

Дата: 06.08.2021
Категория:
Автор: rhymefan

вродена болест
съвестта е — и без лек —
и (в)се ридае

..........................................

вродена
болест съвестта
е — и без
лек — и (в)се ридае

Дата: 03.08.2021
Категория:
Автор: rhymefan

летните жеги
с море се лекуват и
в него кротуват

...........................................

ропалистично:

летните
жеги с
море се лекуват
и в него кротуват

Дата: 03.08.2021
Категория:
Автор: rhymefan

отново
Китен предвещава
красоти и приковава

отново
Китен приласкава
прелестѝ и запленява

отново
Китен завладяващо
тупти и озвездява

Дата: 01.08.2021
Категория:
Автор: Angel Popov

Пари купуват нещо,
или продават вещо,
но не създават нищо!

Pages