Добре дошли!

Дата: 25.05.2022
Категория:
Автор: rhymefan

колчем
в тях
сърцата
пребивават

се
словата
отблагодаряват

Дата: 25.05.2022
Категория:
Автор: rhymefan

пося любов -
любов за да поникне и
любвеподтикне

Дата: 24.05.2022
Категория:
Автор: rhymefan

Благословени
Писмен'ата! -
Българосърцевината!

Дата: 23.05.2022
Категория:
Автор: rhymefan

любов -
грижовна за
света - любов съдбовна

Дата: 23.05.2022
Категория:

ДА ЖИВЕЕ ГАЗОВАТА НЕЗАВИСИМОСТ!

Автор: Камелия Базова

Дата: 20.05.2022
Категория:
Автор: rhymefan

Слово ле, като
сърце тупти и като
светлина пламти!...

И навред като
любов влети, и като
обич шемети!...

Дата: 19.05.2022
Категория:

НАУКА И ВЯРА -ЗА СМИСЪЛЪТ

Автор- Камелия Базова

"Има само два начина да изживееш живота си. Единият е да живееш така, като че ли не съществуват чудеса, а другият – сякаш всяко нещо е чудо."

Алберт Айнщайн

"Може ли математиката да бъде духовна наука", пита Айнщайн. Отговорът е положителен ,защото според него и математиката и религията олицетворяват вдъхващи респект вечни истини.

Дата: 17.05.2022
Категория:
Автор: Angel Popov

Воин е творбата,
не зарад войната,
а зарад сърцата
смели на Земята!

Дата: 17.05.2022
Категория:
Автор: Angel Popov

Отровно е мълчанието,
тъй както и говоренето,
на истина престореното!

Дата: 16.05.2022
Категория:
Автор: Angel Popov

Винаги щом враг поиска
с бой Русия да притиска,
среща го сибирска мечка
и му казва: "По-полечка!"

Pages