Добре дошли!

Дата: 14.11.2013
Категория:
Автор: rhymefan

мор`ето пак
те
приласк`а

мор`ето пак
те
приобщѝ

и хв`ана си
те
под ръка

и щасти`я
дов`я
в
мечтѝ

Дата: 14.11.2013
Категория:
Автор: rhymefan

чаша с горчѝлки
животът поднася и
трябва нагласа

чаша с горчѝлки
животът дарява за
Б`ОЖИЯ слава

......................................

с чаша с горчѝлки
животът орѝсва ни
и ни пречѝства

Дата: 13.11.2013
Категория:
Автор: rhymefan

лекуването
сѝреч
борбата

с
г`ътката
болката
и
тъгата

Дата: 12.11.2013
Категория:
Автор: rhymefan

пропусна нещо
след което

прес`ели се
живот едѝн
отвъд

и оттогава
общо взето

ни дух
е
ни душа
ни
плът

Дата: 12.11.2013
Категория:
Автор: rhymefan

чрез глад и жажда
за себеизява се
тъга поражда

Дата: 12.11.2013
Категория:
Автор: rhymefan

опростѝха се
грехопад`ения със
стихотвор`ения

Дата: 12.11.2013
Категория:
Автор: rhymefan

До неотдавна
нямаше безработни
и безимотни ,

и свободата
на труд - право бе свято
в страна богата .

Днес теб , Свобод`а ,
заменѝха с робѝя -
безмерна беда ;

собственост частна
теб , Свобод`о , затули
и ти угасна .

Днес теб , Своб`одо ,
в страната на Земния
Рай ... зло прободе ...

Уж свобод`а е ,
но само на хартѝя ;
и е гладѝя .

Несвобод`а е ,
нов чорбаджия е и
зла орисѝя ...

..................................

Дата: 12.11.2013
Категория:
Автор: rhymefan

... насилието ...
... е вътре в нас ... както и
... безсилието ...

Дата: 12.11.2013
Категория:
Автор: rhymefan

... радостна тъга ...
... тъжна радост ... смешкопл`ач ...
... смях плачлѝв ... живот ...

Дата: 12.11.2013
Категория:
Автор: rhymefan

СИЯНИЕ
роза , розо , розичко

СТЕНАНИЕ
роза , розо-о , розчице

МЕЧТАНИЕ

роза , розе , розенце

Pages