Добре дошли!

Дата: 11.02.2013
Категория:
Автор: rhymefan

обичам
--те--
-пѝси-

--за--
-мене-
спомнѝ
--си--

обичам
--те--
-пѝсе-

--ти--
---с--
--мен-
споделѝ
---се---

---о---
--пѝси--
---о---
--пѝсе--

--за--
-мене-
-борѝ-
--се--

--о--
-пѝсе-
--о--
-пѝси-

сърцето
--ми--
--тѝ--
--си--

Дата: 11.02.2013
Категория:
Автор: Angel Popov

Змията е отровно, мъдро и справедливо същество. Не обича този, който е само първото. Най-благосклонна е към тeзи, който оставят първата функция на нея и се заемат с изпълнението на по-трудните - втората и третата...

Дата: 08.02.2013
Категория:
Автор: rhymefan

Кукла в магазина
с удоволствие желала би да си закупи мъничко момиченце ,
за да се заиграе с него

Дата: 08.02.2013
Категория:
Автор: rhymefan

нов сняг
следите от нозете ми
ме следват

Дата: 07.02.2013
Категория:
Автор: Angel Popov

В Гърция при 360 млрд. евро дълг /срещу 8 млрд. евро на България/ минималната заплата и пенсия са 586 евро и 386 евро - колкото двойната средна заплата и максималната пенсия в България! Защото на Гърция половината дълг бе опростен, а на България - нищо...

Дата: 07.02.2013
Категория:
Автор: Angel Popov

Снегът отъпкан
забрави красотата
на снежинките...

Дата: 06.02.2013
Категория:
Автор: rhymefan

красотата на
снега ... на минувача
стъпките ломят

Дата: 05.02.2013
Категория:
Автор: Angel Popov

491. Няма по-самотен от казващият истината, която всички виждат, но мълчат.
492. Любовта понякога наранява, но безлюбието унищожава.
493. На бедния липсват много неща, а на богатия много са излишни. Мярката е най-необходимото.
494. Всеки харесва своята истина, но някои считат, че друга изобщо липсва. Между тях е демокрацията и цивилизацията.
495. Каквито критериите, такива и креатурите.
496. Светът е откачен, затова можем да се откачим и от проблемите.
497. Доброто, любовта и щастието са безплатни, но скъпоценни - няма толкова пари, за да се купят.

Дата: 04.02.2013
Категория:
Автор: Angel Popov

При декларирането на доходите на физически лица за 2012 г. в декларацията се вписват авансовите вноски за първо, второ и трето тримесечие и се прилагат копия от платежните банкови документи. През 2013 г. авансовите тримесечни вноски трябва да бъдат предварително декларирани в нова тримесечна декларация, след което да бъдат внесени по банков път. Въпросът е: защо е необходима допълнителна декларация?

Дата: 04.02.2013
Категория:
Автор: rhymefan

Н`ашите мечтѝ ...
п`аяк обт`яга св`оята мр`ежица
между два облака

Pages