ТИ, КОЙТО СИ ЛЮБОВ...

Боже Господи,
Ти, Който си
Любов,

че недостатъчно
благодаря Ти,

се коря...

Категория: