"СИЛНО ДА ЛЮБИМ И МРАЗИМ!" - БОТЕВ

Грях е, който
мрази доброто,
а не злото!

Категория: