РЕД

нареждане от
ада — да не смеят да
не джендъреят —

ала въдвори се ред
и адът покори се

Категория: